Siv Jensen (t.v.) og hennes undersåtter jobber i disse dager med neste års budsjett. En nøtt er den nye finansskatten. Ap på sin side, her ved Marianne Marthinsen, mente det var mulig å innføre den fra 1. juli i år, noe Finansdepartementet avviser.

– Aps alternativ er urealistisk

Ap fikk nær to milliarder ekstra å rutte med i sitt alternative budsjett fordi de ville innføre finansskatt fra 1. juli. – Helt urealistisk, sier Finansdepartementet, som fortsatt sliter med å klekke ut den nye skattemodellen.

 

I går startet regjeringen sin to dager lange budsjettkonferanse på Statsministerens kontor. Nå skal de største puslespillbitene for 2017-budsjettet legges.

En vanskelig nøtt for neste års budsjett, er finansskatten. I henhold til skatteforliket på Stortinget skal regjeringen ta inn 3,5 milliarder kroner i finansskatt fra 2017. Men hvordan de skal gjøre, er ennå ikke klart.

– Vi har ikke utformet modellen for finansskatt ferdig ennå, men tar sikte på å beskatte merverdien i finanssektoren. Jeg kan ikke si noe om hvordan det blir utformet. Det kommer når budsjettet legges fram, og fram til da holder vi kortene tett til brystet, sier statssekretær Jørgen Næsje (Frp) til Dagsavisen.

Les også: Frykter Sivs finansskatt

1.750 milliarder

I Arbeiderpartiets alternative budsjett for 2016 la Ap opp til å innføre en merverdiavgift på finansielle tjenester allerede fra 1. juli i år.

Dette ga partiet 1,75 milliarder kroner ekstra å rutte med. Problemet er bare at Aps skattegrep ikke lar seg gjennomføre.

Det bekrefter Næsje.

– Vi har jobbet med finansskatten som bare det. En type merverdiavgift blir nok vanskelig, selv om det hadde vært det beste alternativet i teorien, og det som ville gitt minst vridninger. Det er ikke uten videre lett å få finansielle tjenester og margininntekter i finanssektoren inn i merverdiavgiftssystemet slik Scheel-utvalget foreslo. Og hvordan sikrer man at eksport fritas, mens import beskattes? Dette er krevende, og det mener jeg Arbeiderpartiet tok for lett på i sitt alternative budsjett, sier han og legger til:

– Jeg kjenner heller ikke til noe land som har klart å innføre en merverdiavgift på denne type tjenester, sier Næsje.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Handler om vilje

Det ville heller ikke vært mulig for Finansdepartementet å ha ferdig en finansskatt allerede i juli i år, noe Ap fikk advarsler om allerede før deres alternativ var ferdig utregnet.

«Som signalisert (...) må det gjøres et betydelig regelteknisk arbeid før et slikt forslag kan presenteres for Stortinget. Det vil derfor ikke være mulig å innføre merverdiavgift på finansielle tjenester fra 1. juli 2016. Det vil generelt være vanskelig å innføre avgift på margininntekter med virkning fra et annet tidspunkt enn 1. januar», svarte Finansdepartementet da Ap stilte spørsmål om det var mulig å innføre finansskatten allerede i juli.

Ap valgte å se bort fra advarselen og begrunnet det slik:

«En gjennomføring i 2016 handler utelukkende om vilje i Finansdepartementet», sa finanspolitisk talskvinne Marianne Marthinsen til Dagens Næringsliv den gang.

Statssekretær Næsje avviser at det handler om vrang vilje.

– Da departementet svarte Ap sist høst, var vi påpasselige med å si at dette blir utfordrende fordi det er nybrottsarbeid. For å gi et realistisk svar, var det viktig for oss å understreke at det er vanskelig å innføre fra 1. juli. At det er en avgift er ikke noe argument i seg selv for hvorfor du ikke kan innføre den halvveis året, men når det ikke er mulig å få utredet ferdig hvordan det skal innrettes, er det absolutt et argument, sier Næsje.

– Hva tenker du om at Ap brukte modellen likevel?

– Det undergraver troverdigheten til budsjettalternativet. Da kan man ikke si at man bruker mye mindre oljepenger. Med den advarselen de fikk burde de ha laget et alternativt budsjett som er mer realistisk. De sier de er et styringsparti som er opptatt av ansvarlighet, og de burde holde seg for gode til dette, sier Næsje.

Les også: – Det er den nye poseavgiften

Ikke glem poseavgiften

– Vi imøteser regjeringens forslag til innretning av en finansskatt. Det bør uansett jobbes videre med en forbedret modell som ivaretar flere av nøytralitetsegenskapene i merverdiavgiften, svarer Marianne Marthinsen i en e-post til Dagsavisen.

Hun mener det ikke er noen stor nyhet at Frp sliter med utforming av de nye avgiftene.

– Poseavgiften, som de skulle innføre i fjor, viste seg å bli så krevende at de måtte legge den vekk til slutt. Flypassasjeravgiften, som Frp foreslo i budsjettforhandlingene, og som skulle innføres fra 1. april i år, ble utsatt med to måneder, skriver hun.

Marthinsen vil minne Frp på at også de har bommet på anslag til inntekter i regjeringens budsjetter:

– Som Frp selv har fått erfare, er det alltid usikkerhet knyttet til inntektsanslag av nye avgifter. I fjor bommet regjeringen med en milliard kroner. I år bommet de med 250 millioner. Arbeiderpartiet brukte derfor et svært moderat anslag i vårt alternative budsjett, sier Marthinsen.

Kommentar: Budsjettkrig om grønt skifte (Arne Strand)