Åpnet PC for å undersøke fravær

Arbeidsgiver mente den ansatte kom sent og gikk tidlig. I mangel av stemplingsur gikk arbeidsgiveren inn på den ansattes pc.

Arbeidsgiveren fikk et norsk datagranskingsfirma til å åpne den ansattes datamaskin, og fant på den måten beviser for å hevde at hun var borte hele 40 prosent av arbeidstiden. Dette kunne de sjekke ved å spore når hun var logget på.

Den ansatte følte seg trakassert, og saken endte i Oslo tingrett der medarbeideren reiste krav om økonomisk erstatning på inntil 250.000 kroner.

Tingretten svarte med å dømme medarbeideren til å betale hennes tidligere arbeidsgiver 117.000 kroner.

Men saken ble anket til Borgarting lagmannsrett av medarbeideren, og denne retten slår nå fast at arbeidsgiveren er å bebreide for bruken av logginformasjon fra den ansattes datamaskin.

Lagmannsretten mener materialet som ble hentet ut av datamaskinen ikke er egnet til å gi noe helhetlig bilde av medarbeiderens tilstedeværelse på jobb. I tillegg innebar bruken av disse opplysningene en belastning for medarbeideren, og retten tilkjenner henne fem tusen kroner i oppreisning.

For øvrig frifinnes bedriften for ikke lenger å ha et arbeidsforhold til medarbeideren.