KRONPRINS: Påtroppende KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad følger nøye med på evalueringen av endringene i arbeidsmiljøloven. Blir det flere midlertidige ansettelser, vil KrF reversere loven. FOTO: NED ALLEY, NTB SCANPIX

Åpner for reversering av endringer i arbeidsmiljøloven

Kristelig Folkeparti ga sammen med regjeringen grønt lys for generell adgang til å ansette midlertidig. Nå åpner partiets kronprins for å reversere loven.

 

TRONDHEIM (Dagsavisen): For drøye to år siden inngikk KrF et kompromiss med regjeringspartiene og Venstre, som åpnet for økt adgang til å ansette folk i midlertidig stilling. På sikt ville det gi flere folk i faste jobber, argumenterte høyresiden.

Det kompromisset var med klare forbehold fra KrFs side, understreker påtroppende nestleder Kjell Ingolf Ropstad overfor Dagsavisen:

– Dersom det viser seg at disse endringene gir mer midlertidighet og mindre faste ansettelser, så har vi sagt at vi ønsker å reversere dette, sier Ropstad.

Forskningsstiftelsen Fafo har nylig gitt ut et notat med sin underveisrapportering om midlertidige ansettelser. Det viser at det er for tidlig å konkludere med om andelen midlertidig ansatte får en varig oppgang eller ikke, men fra 2015 til 2016 var det en liten oppgang på 0,5 prosentpoeng.

Åpning for Ap

Signalene fra Ropstad bør være godt nytt for Ap, som gjerne vil samarbeide med det kristendemokratiske partiet. Å reversere endringene i arbeidsmiljøloven er et av Arbeiderpartiets tydeligste valgløfter foran stortingsvalget i september. På helgens landsmøte forankres KrFs samarbeidsstrategi som gir en åpning for å samarbeide med Ap.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Til kamp for flere fødsler

Et annet stort tema på KrF-landsmøte er familiepolitikk, og landsmøtet gikk i går inn for å øke kontantstøtten fra 11 til 14 måneder. Det ble også vedtatt å øke barnetrygden, men samtidig innføre skatt på denne. Et hovedargument fra KrF for å øke ytelsene er at norske kvinner skal føde flere barn. Etter 2009 har fruktbarheten i Norge falt hvert eneste år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). De yngre kvinnene utsetter å få barn, og får færre barn. De tar lengre utdanning og vil ha et fotfeste i arbeidslivet og tryggere økonomiske rammer før de får familie, viser analyser SSB har gjort.

Ropstad vil nyansere inntrykket av at KrF vektlegger kontantytelser som et hovedtiltak for å få opp fødselstallene.

– En trygg jobb er noe av det viktigste. Så handler det i tillegg om å tilrettelegge for familier som ønsker å ta andre valg for seg og sin familie. Men vi har sagt veldig tydelig at vi ønsker faste, hele stillinger, sier Ropstad.

Å begrense midlertidigheten i staten, var et annet viktig gjennomslag for KrF i forhandlingene om ny arbeidsmiljølov, påminner KrF-toppen. Og i et forslag om å erstatte tjenestemannsloven, som ble lagt fram denne måneden, går regjeringen inn for å harmonisere reglene for midlertidighet i staten, med reglene for dette i arbeidsmiljøloven.