Ap får kjeft av Naturvernforbundet for sin sin oljepolitikk, men Zero og Framtiden i våre hender er fornøyd med at miljøpolitisk talsperson Terje Aasland er innstilt på å snu ryggen til fossile løsninger i transportsektoren.

Ap viser større vilje til å gjøre Norge fornybart enn Høyre

Det konstaterer Zero og Framtiden i våre hender.

 

Bakgrunnen er ti krav de to miljøorganisasjonene har presentert for partienes førstekandidater til stortingsvalget.

– Tre av Aps førstekandidater, blant dem miljøpolitisk talsmann Terje Aasland, har sagt et tydelig ja til seks av kravene, opplyser Marius Holm, leder i Zero.

– Høyres representanter henviser for sin del kun til et langt forklarende svar, og ingen av dem har villet forplikte seg til å si ja til noen av kravene, selv om de nok har god nok politikk til at de burde kunne svare ja på flere, fortsetter han.

Anklager hverandre

I Dagsavisen mandag anklaget Høyre og Ap hverandre for å ha en elendig klimapolitikk. Samtidig er begge partier overbevist om at de er det soleklart beste alternativet for klimaet.

I Dagsavisen tirsdag slaktet Naturvernforbundet klimapolitikken til både Ap og Høyre.

Zero-sjefen er noe mer vennlig innstilt, selv om også han har sine ankepunkter.

– Klimadebatten må bort fra de evinnelige rundene om prosentmål langt fram i tid, referansebaner og andel kutt hjemme og ute, mener Holm.

– Klimapolitikk er egentlig enkelt. Det handler om at vi må fase ut all bruk av fossile energikilder. Debatten i valgkampen bør derfor handle om hva partiene vil gjøre for å lykkes med det - sektor for sektor.

Dette er tiltakene som Aasland sier han vil stemme for:

* 100 prosent fornybare busser og tog.

* 100 prosent fornybare skip.

* 100 prosent fornybare fly.

* 100 prosent fornybare anleggsplasser.

* 100 prosent fornybar industri.

* 100 prosent fornybar plast.

Aasland har ikke svart på hvordan han stiller seg til:

* 100 prosent fornybar tungtransport.

* 100 prosent fornybare biler.

Aasland svarer nei til de to siste tiltakene:

* 100 prosent fornybart oljefond.

* 100 prosent fornybar energieksport.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Sak for de store

Holm mener det er klare tegn til at Ap har skjerpet klimaprofilen foran årets valg. Det samme gjør konstituert FIVH-leder Christoffer Ringnes Klyve.

– Ap har i Nasjonal transportplan slått fast at de vil kutte 50 prosent av utslippene i transport innen 2030, noe regjeringen ikke ønsker. Ap har også vært tydelig på at et CO2-fond for næringslivet må på plass snarest, og kritisert regjeringen for å somle med dette. Et tredje eksempel er at Ap, som en reaksjon på regjeringens klimamelding, har slått fast at hele kuttet på 40 prosent skal tas hjemme, sier Klyve.

– Klimasaken er altfor viktig til å kun domineres av de små partiene. Vi har alt å tjene på større konkurranse mellom Høyre og Ap om hvem av dem som har mest ambisiøs klimapolitikk, sier Holm.

Les også: Klimakutt opp i røyk