Ap vil ikke komme SV i møte på eiendomsskatt i Oslo

SV vil hente inn mer penger fra eiendomsskatt i Oslo og kan til og med tenke seg å senke bunnfradraget så flere må betale. Arbeiderpartiet avviser endringer.

 

– Arbeiderpartiet gikk til valg på å beholde dagens modell for eiendomsskatt. Vi ser ingen grunn til å forandre på det, sier leder Frode Jacobsen i Oslo Ap.

Eiendomsskatten for de neste fire årene blir en av sakene Oslos rødgrønne allianse må bli enige om når partiene møtes til forhandlinger om en politisk plattform. De formelle forhandlingene mellom Ap, MDG og SV vil tidligst starte i slutten av neste uke, får NTB opplyst.

Eiendomsskatten er ventet å gi kommunen 6,8 milliarder kroner i inntekter neste periode og det gir kommunen mye å rutte med, mener Jacobsen. At rundt én av tre boligeiere betaler eiendomsskatt i dag, gir en fornuftig fordeling, mener Oslo Aps leder.

Men SV har i valget fått dobbelt så mange representanter inn i byrådet enn før, og mener de må få gjennomslag for enda mer SV-politikk. Det kan bety at enda flere må betale eiendomsskatt, ikke bare fordi boligen deres blir mer verdt, men fordi bunnfradraget senkes.

– Vi har ikke bundet oss til en fast modell for promillesats eller bunnfradrag, men vi ønsker å gjøre endringer så vi får inntekter på 200 millioner kroner, sier Sunniva Holmås Eidsvoll til NTB.

Kan senke bunnfradraget

Til Aftenposten har Eidsvoll uttalt at SV vil «skjerme dem med dårligst råd», og nevner som en mulighet å heve bunnfradraget og øke promillesatsen. Men på spørsmål om det også kan være aktuelt å senke fradraget, slik at flere må betale, svarer hun:

– Det ærlige svaret på det er at vi kan se for oss ulike modeller. Derfor har ikke årsmøtet vedtatt en rigid modell.

Dette er i tråd med et informasjonsark på SVs nettsider, der det påpekes at skatteinntektene kan økes ved å kombinere senking av bunnfradraget med en økt promillesats.

I dag er bunnfradraget på 4,6 millioner kroner. Dette er regnet ut fra skattegrunnlaget på boligen, som er 80 prosent av markedsverdien. I praksis er derfor alle boliger med markedsverdi under 5,7 millioner kroner fritatt for den kommunale skatten.

Ved siden av å øke skatten på boliger, vil SV også øke satsen for næringseiendom fra 3 til 5 promille, noe som anslagsvis vil gi 700 millioner kroner mer i inntekter.

Gratis SFO

SV vil på den måten finansiere flere velferdstiltak. Til forhandlingene med Ap og MDG tar partiet med seg krav om blant annet gratis aktivitetsskole (SFO) for alle småskoleelever, profittfri velferd, og at kommunen skal finansiere et såkalt «tredje boligmarked» for vanlige folk som ikke har råd til å kjøpe på det åpne markedet, samt hyppigere kollektivavganger.

På spørsmål om partiet også vil kreve en større andel bystyreplasser, svarer Eidsvoll:

– I dag har Arbeiderpartiet flertallet av byrådene, fordi de var større enn både SV og MDG til sammen. Den situasjonen er endret etter valget.

Enighet mellom Ap, SV og MDG om en politisk plattform og fordeling av posisjoner er ikke nok. De rødgrønne må også forhandle fram en ny avtale med Rødt, for å forsikre seg om at de har flertall for budsjettene de neste fire årene.

Det nye bystyret skal konstitueres 23. oktober. (NTB)