Ap-leder Jonas Gahr Støre synes regjeringen er altfor treg med å følge opp Paris-avtalen. FOTO: ARNE OVE BERGO

Ap vil ha utslippsfritt bilsalg i 2030

Ap-leder Jonas Gahr Støre ser seg nødt til å komme med en klimatiltakspakke, all den tid regjeringen ikke følger opp Parisavtalen.

I dag legger Arbeiderpartiet fram i Stortinget en pakke på 40 klimatiltak for å redusere utslipp av klimagasser fram mot 2030.

– Signalene så langt fra klimaministeren er at utslippene ikke kommer til å gå ned under denne regjeringen, og statsministeren sier det ikke er sikkert at det blir en avtale med EU om utslipp før 2017. Det er to år til! Men nå må vi smi mens jernet er varmt, sier Støre som ga pressen en forsmak på punktene i går formiddag.

– Det er som å si du venter med å trene nå, fordi det først er to år til du skal være med i OL. Paris har skapt et momentum – vi på Stortinget må nå komme i gang, sier han til Dagsavisen.

LES OGSÅ: Her er regjeringens klimaplan

Forslag

Punktet som vekker oppmerksomhet, er at Ap vil at alle nye biler som selges innen 2025, skal være lavutslipps- eller nullutslippsbiler. Fra 2030 skal tilnærmet 100 prosent av nybilsalget være fra nullutslippsbiler.

– Det er viktig å sette mål som både bilbransjen og forbrukerne kan forholde seg til, sier Støre.

Av andre tiltak foreslår Ap å:

  • Øke klimafondet til 100 milliarder kroner i 2017, og styrke dette til 2017.
  • Etablere program for lavutslippsteknologi i olje- og gassektoren
  • Ha null- og lavutslippsløsninger i alle industrigrener
  • Ha null- og lavutslippsløsninger til sjøs, som elektriske ferjestrekninger og legge til rette for LNG som drivstoff.
  • Utvikle smarte byer

– Freder olje og gass

Leder av energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Ola Elvestuen, mener Ap freder olje- og gassektoren med sine tiltak.

– Her går de til og med inn for mer bruk av naturgass her hjemme, sier Elvestuen.

Miljøpartiet De Grønnes Rasmus Hansson mener også Ap ikke tør å snakke om den store elefanten i rommet, nemlig olje- og gassektoren, og mener et program for lavutslippsteknologi ikke holder.

– Forslagene er gjennomsyret av gammel sosialdemokratisk oljepolitikk, sier Hansson.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Velkommen etter

Høyre mener det er lite nytt i forslagene.

– Vi har allerede satt i gang en større utbygging av flere ladestasjoner for elbil, vi har vedtatt en støtteordning for utbygging av infrastruktur for hydrogenbasert transport. Vi er også i gang med å stille krav til ferjene om null- og lavutslipps drivstoff, sier Høyres miljøpolitiske talsperson, Nikolai Astrup.

– Hva med det «djerve» målet om 100 prosent nullutslippsbiler innen 2030?

– Vi har allerede endret avgiftssystemet med målet om rask innfasing av null- og lavutslipp i transportsektoren. Det som begrenser veksten i lavutslippsbiler nå er ikke avgiftene, men tilbudet av kjøretøy. Vi legger til grunn en nullutslippsvisjon for transportsektoren. Det er bra at Ap slutter seg til Høyres politikk på dette området, sier Astrup.

LES OGSÅ: India skal drives av solen

Bredt flertall

Marius Holm i Zero mener Astrup har litt rett og litt feil i sin kritikk.

– Dette er forslag som mange partier har formulert, men at Ap nå er konkrete bidrar til å sette press på regjeringen som nå også må levere tiltak. Når både Støre og Astrup vil dette, er det et bredt flertall for retningen, sier Holm.

Han synes ikke målet om kun salg av nullutslippsbiler i 2030, er veldig ambisiøst.

– Teknologien går veldig raskt, så jeg tror knapt folk vil kjøpe bensin og dieselbiler i 2030. Med dagens politikk vil de fleste velge ladbar bil innen 2020. Men det er et viktig signal å gi, at man er tydelig på at fossilt bilsalg skal fases ut, sier Holm.

LES OGSÅ: Paris-avtalen vedtatt

«Stoltenberg-doktrinen»

Det Holm finner mest interessant med Ap-forslaget, er at Støre går bort fra det Holm kaller «Stoltenberg-doktrinen» i norsk klimapolitikk.

– I mange år har den viktigste konfliktlinjen i norsk klimapolitikk vært mellom Finansdepartementet og den samfunnsøkonomiske skolen, som Jens Stoltenberg tilhører, mot røkla. Svaret på klimautfordringene var en global pris på CO2. Tankgangen har vært at dersom man trenger vindkraft, får vi det når kvoteprisen tilsier det, et syn vi har bestridt. Det har alltid vært helt urealistisk at alle verdens land skulle bli enige om en global CO2-pris. Derfor vil vi ha lavutslippssamfunnet nedenfra.

Zero har pekt på at det skjer ved å skape marked og produksjon for vindmøller og solcelleteknologi, eller ved å finansiere pilotprosjekter innenfor CO2-fangst og lagring.

– Vi mener Aps tiltaksliste er tydelig og konkret på begge deler. Det er ting vi har hørt før, men det handler ikke om å finne opp kruttet på nytt, men bruke tiltakene som virker.

Støre er uenig i at han forlater gamle Ap-prinsipper.

– Vi har hele tida vært at opptatt av at teknologi er en viktig løsning og Ap har alltid ment at fellesskap kan være en pådriver. Dette fraviker ikke prinsippet om at forurenser skal betale, men vi lytter til det Norge og verdens beste fagkompetanse gir oss av råd.

– Men i forslaget nevner dere ikke global pris på CO2?

– Nei, vi også ser at det var svakheter i det som var tenkt ut. Men det er feil å gå bort fra tanken om at vi skal ha en global pris på CO2, vi skal ha internasjonale ressurser der man kan få de største reduksjonene og mekanismer som gjør at rike land bidrar til teknologiutvikling og utslippskutt hos utviklingsland. Det å kaste vrak på det fordi det er mangler ved systemet er en farlig tilnærming. Vi må heller arbeide fram noen alternativer, sier Støre.