Ap-leder Jonas Gahr Støre og partiets finanspolitiske talsperson Marianne Marthinsen la torsdag fram Aps alternative statsbudsjett for 2017.

Ap tar skatteoppgjør med regjeringen

Regjeringen har kuttet skattene med 25 milliarder kroner over fire budsjetter. Arbeiderpartiet går motsatt vei og foreslår skatte- og avgiftsøkninger på mer enn 10 milliarder neste år.

 

Av Mats Rønning

– For å kunne gi trygg og god velferd til alle, må vi prioritere felles sykehus og velferd i kommunene framfor skattekutt til dem som har mest fra før, sa Støre da presenterte Arbeiderpartiets alternative budsjett torsdag.

Ap viser til beregninger som sier at de samlede skattekuttene i perioden har gitt landets aller rikeste 1.800 kroner i skattelette per dag, mens de 90 prosentene med lavest formue i snitt har fått 7 kroner dagen.

– Hovedgrunnen til skjevfordelingen er at regjeringen har prioritert store kutt i formuesskatten, mener Støre.

– Feil medisin

I sitt alternative budsjett øker Ap skattene med nær 5,5 milliarder kroner og avgiftene med mer enn 5 milliarder.

– Det er oppsiktsvekkende at Arbeiderpartiet mener at dette er tidspunktet for å øke skattebyrden for folk flest og næringslivet med 10,5 milliarder kroner, sier Frps finanspolitiske talsperson Hans Andreas Limi.

Ap foreslår et bunnfradrag i formuesskatten på 1,35 millioner kroner i kombinasjon med økt sats. Samtidig blir det lettelser for alle som har mindre enn 600.000 kroner i bruttoinntekt og skjerpelser for alle med høyere inntekter.

Partiet fjerner skatteklasse 2, øker fagforeningsfradrag og pendlerfradrag samt kutter skatten på sluttvederlagsordningen. I tillegg økes skattleggingen av sekundærbolig og næringseiendom, men ikke av primærbolig.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Oljekrangel

Også om oljepengebruken er regjeringen og Arbeiderpartiet i klinsj. Ap kutter oljepengebruken med 4 milliarder i sitt alternative budsjett.

– Hvis politikk er å prioritere, vil regjeringen Solberg trolig gå inn i historiebøkene som den svakeste noensinne, fastslår Ap i sitt alternative budsjett, og viser til at oljepengebruken over fire budsjetter har økt med nesten 100 milliarder kroner.

– Oljepengebruken økte hvert eneste år også under Arbeiderpartiet. Den var 69,8 milliarder kroner i 2005 og bortimot doblet i deres siste budsjett med 136,6 milliarder, parerer Frps Roy Steffensen.

Tiltakspakke

Tiltak mot ledigheten på Sør- og Vestlandet er blant Aps fremste prioriteringer. Noe under 1 milliard kroner ekstra settes av til dette. Lønnstilskudd, flere tiltaksplasser og tidlig innsats i skolen skal bidra til å hindre frafall og arbeidsledighet.

Det samme skal en større yrkesfagspakke. Utover tiltak regjeringen alt har foreslått, settes 325 millioner kroner av til formålet.

Ap tar i sitt budsjettet også til orde for å gjeninnføre frukt og grønt i ungdomsskolen og innføre et enkelt skolemåltid, i første omgang som del av et prøveprosjekt.

Kommunesektoren får 3 milliarder kroner mer i Aps budsjett, mens det til sykehusene settes av 1 milliard kroner ekstra. Bemanningsnorm og rett til barnehageplass for alle barn, uavhengig av når på året de er født, er andre elementer. (NTB)