Finanspolitisk talsperson Marianne Marthinsen, her med partileder Jonas Gahr Støre, omtaler eget pensjonsforslag som ansvarlig. – Og vi kommer til å gjennomføre, sier hun.

Ap tar pensjonsgrep

Ap vil sette en stopper for negative pensjonsoppgjør for eldre i år der lønnsmottakere går i pluss, men får et rapp på pungen av Frp.

 

Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, la tirsdag på bordet et forslag om å fjerne underreguleringen av pensjoner på 0,75 prosent årlig, som i de siste årenes svake lønnsoppgjør har gitt pensjonister reallønnsnedgang. Til erstatning foreslår partiet en regulering i tråd med forventet lønns- og prisvekst. Det vil hindre at pensjonister går i minus i år med reallønnsvekst for lønnstakere.

Frp: Ap-bløff

En oppgitt Erlend Wiborg i Frp rister på hodet av forslaget, og omtaler det som «en bløff fra ende til annen».

– Det Støre går ut med nå, innebærer at landets pensjonister fortsatt får lavere lønnsutvikling enn resten av samfunnet, i og med at de legger opp til fortsatt underregulering. I enkelte år kan pensjonistene tape enda mer med Støres forslag, enn med dagens system, sier han.

Underreguleringen av pensjoner stammer fra pensjonsreformen, som ble initiert av Stoltenberg I-regjeringen i 2001. Frp var mot denne pensjonsreguleringen.

– Frp sitter i regjering. Hvorfor har ikke regjeringen fremmet forslag om dette?

– Fordi vi ikke har fått flertall for vårt syn. Frp står alene om dette, sier Wiborg, som sier det er opp til velgerne å gi partiet styrke før eventuelle regjeringsforhandlinger etter valget med Høyre, som heller ikke er enige med Frp.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Ap: – Ansvarlig forslag

Finanspolitisk talsperson i Ap, Marianne Marthinsen, mener bløff-påstanden fra Frp er drøy.

– Dette er et ansvarlig forslag som vi kommer til å gjennomføre, sier hun.

– I pensjonsforliket handlet dette om at løpende pensjoner skulle reguleres slik at man over tid traff på gjennomsnittet av lønns- og prisvekst. Når man valgte 0,75 prosent, var blant annet tanken at det skulle gi stabil utvikling over tid, men det har det ikke gjort. Jeg tror det oppleves som urettferdig når pensjonistene de tre siste årene har hatt nedgang i kjøpekraft, men slønnsmottakere har hatt oppgang.

Forslaget får forskerstøtte

Ap-forslaget får støtte av SSB-forsker Nils Martin Stølen, som siden 2005 i hovedsak har jobbet med analyser av pensjonsreformen. 0,75-reguleringen ble fastsatt ut fra en tankegang om at reallønnsveksten i gjennomsnitt ville være 1,5 prosent eller litt høyere.

– Da arbeidet med reformen pågikk, hadde vi observert en reallønnsvekst på over 1,5 prosent i nokså lang tid. Et argument for å sette underreguleringen på 0,75, var at pensjonistene skulle komme forholdsvis bra ut av det. Når det nå har endret seg, så er det fornuftig å justere dette, sier Stølen.