Ap sier ja til å utrede jernbane i nord

Samferdselspolitisk talsperson for Ap, Sverre Myrli, mener Nord-Norgebanen må prioriteres.

Av: Helge Rønning Birkelund / FriFagbevegelse

SV-leder Audun Lysbakken mener det ikke er noe mer å diskutere.

– Vi må bygge Nord-Norgebanen snarest. Vi må knytte landet sammen og sørge for å legge til rette for næringsutvikling i nord, der vi har noen av våre viktigste ressurser, sier SV-lederen til FriFagbevegelse.

Senterpartiet er enig.

Nå vil SV foreslå at det gjennomføres en konsekvensvalgutredning (KVU), noe som vil tvinge fram en avstemning i Stortinget.

– Da utfordrer vi ikke bare regjeringen, men også Arbeiderpartiet, sier Audun Lysbakken.

Audun Lysbakken: Tog til Nord-Norge er et samfunnsprosjekt som vil gavne hele Norge

Ja til utredning

Svaret fra Arbeiderpartiets samferdselspolitiske talsperson, Sverre Myrli, er krystallklart.

– Jeg kan her og nå love at vi sier ja til at jernbane nord for Fauske skal utredes. Det høres veldig fornuftig ut. Så synes jeg det er fornuftig at vi ser dette i sammenheng med den nasjonale transportplanen som kommer i 2021, sier Sverre Myrli til FriFagbevegelse.

Tidligere i sommer kom det en utredning fra Jernbanedirektoratet som viste at en fullt utbygd Nord-Norgebane vil koste opp mot 120 milliarder kroner.

Myrli stoler ikke helt på utredningen.

– Det er nok helt åpenbart at det er en bestilling fra en statsråd som ikke har som intensjon å gå inn for en utbygging av jernbanen i nord. Her må fakta på bordet. Hva vil dette ha å si for godstrafikken og hva vil det ha å si for persontrafikken? Derfor mener jeg at vi helt åpenbart å ha en skikkelig utredning av dette spørsmålet.

Ikke egne penger

– Selv er jeg positivt innstilt til å vurdere en utbygging av jernbane nord for Fauske. Men problemet er at vi ikke har noen egne penger til dette. Dette må behandles på lik linje med alle andre samferdselsprosjekter. Betyr dette at vi skal bevilge mindre penger til veier i Nord-Norge, eller skal det prioriteres foran jernbaneutbygging andre steder i landet? Vi må ha litt politisk realisme inn i dette. Ellers blir det bare en slags julekort-hilsen, sier Sverre Myrli.

Frp-politikere i nord vil ta fra oljefondet for å bygge jernbane i nord. Det er ikke noe som Myrli vil vurdere.

– Ifølge Frp kan oljepengene åpenbart brukes mange ganger. Det er å lure seg selv. Vi kommer uansett ikke utenom politiske prioriteringer. Arbeiderpartiet vil heller bruker penger på å bygge jernbane enn å gi milliarder i skattekutt til landets rikeste. Det finnes ikke noen egne penger som kan brukes til en Nord-Norgebane. Derfor må de brukes av den pakka som settes av til samferdsel, da er det riktig å se det i sammenheng med NTP i 2021, poengterer Myrli.

– Spørsmålet på den andre siden blir hvor mye klimautslipp vi kan spare med å bygge ut jernbanen i Nord-Norge. Og hva kan det bety for transport for fiskerinæringen, sier Sverre Myrli.

Saken ble først publisert hos FriFagbevegelse.