Ap setter av 600 millioner til gratis skolemat og SFO ut året

Arbeiderpartiet markerer seg foran høstens lokalvalg med en stor velferdsreform for skole og oppvekst.

Av Aslak Bodahl, FriFagbevegelse

Beløpet på 600 millioner kroner til skolemat i grunnskolen, gratis SFO for 1.-klassinger over hele landet og en lese-, skrive og regnegaranti, er fra Aps reviderte nasjonalbudsjett for 2019.

– Vi ønsker å vise med oppvekstpolitikken vår at alle barn skal få en trygg start på livet og ha like muligheter. Det er viktig for oss å prioritere dette framfor det regjeringen gjør med å gi store skattekutt til de få prosentene på toppen, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til FriFagbevegelse.

Har ikke råd til SFO

Beløpet for de tre satsingsområdene i Aps velferdsreform for å utjevne forskjellene i skolen fordeler seg slik:

• 100 millioner kroner for resten av året for å komme i gang med skolemat til alle elever i grunnskolen.

• 450 millioner kroner for resten av året for å innføre gratis SFO for 1. klasse over hele landet.

• 50 millioner kroner for resten av året til innføring av innsatsteam for en lese-, skrive- og regnegaranti.

– 60.000–70.000 barn får ikke med seg mat på skolen eller spiser frokost. Det er ensbetydende med dårligere læring og et dårligere sosialt fellesskap. Dessuten er det altfor mange barn i grunnskolen som må droppe SFO fordi det er for dyrt og gå tidlig hjem, påpeker Ap-lederen.

Ap mener skolefritidsordning (SFO), eller aktivitetsskole (AKS), som det heter i Oslo, er for dyrt. En AKS/SFO-plass kan beløpe seg til 70.000 kroner for en familie med to barn. Du trenger ikke være fattig for at det skal være krevende. Helt vanlige familier med helt vanlige inntekter har problemer med å betale for det, understreket flere storbytopper i Ap før landsmøtet i april.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

1,6 milliarder kroner i året

Aps intensjon er at skolemåltidet må være et nasjonalt løft, der staten bidrar økonomisk, men flere Ap-kommuner vil allerede etter høstens lokalvalg gå foran lokalt. Planen er å starte innføringen med at kommunene som ønsker skolemat også får tilskudd til dette.

– Det reviderte budsjettet viser hvilken retning vi velger og prioriterer foran det alternative budsjettet vårt for 2020. Vi satt av 700 millioner i forrige alternative budsjett. Det blir en satsing i samme kategori neste år, bekrefter Støre.

Dersom Ap kommer i regjeringen og Jonas Gahr Støre blir statsminister, er det store investeringer som skal til. Ett daglig måltid for norske grunnskoleelever koster nemlig 2,3 milliarder i året.

– Regjeringen besluttet i mars å øke barnetrygden. Framfor å smøre den økningen tynt utover, kan det samme beløpet sikre gratis skolemat for alle elever i grunnskolen og gi tannhelse til de som trenger det aller mest, for eksempel de med dårlig råd eller folk som har vært gjennom kreftbehandling, mener Ap-lederen.

Rammer småbarnsfamilier

Foruten skolemåltid og gratis SFO for alle 1. klassinger, vil Ap sikre alle elever tidlig hjelp og gi intensivundervisning til de som sliter gjennom en lese, skrive- og regnegaranti. Med Ap i regjering betyr det en styrket kommuneøkonomi for å kunne ansette flere lærere og redusere tidstyver.

– Regjeringen har innført et stort skattekutt for de få prosentene på toppen og gjort SFO og barnehagen dyrere. Når Frp i disse dager har krisemøter om bompenger som rammer usosialt, bør partiet gå stille i dørene. Regjeringens usosiale politikk treffer nemlig småbarnsfamiliene tungt. Derfor viser vi nå retningen vår og hva Aps ordførerkandidater vil prioritere i valgkampen, forklarer Støre.

Samtidig som Ap lanserte sin satsing på skole og oppvekst i partiets reviderte nasjonalbudsjett, besøkte partilederen Eidsvoll i Akershus. Det er ikke tilfeldig. Eidsvoll har småbarnsforeldre som er avhengig av å pendle og er en kommune med mange lavinntektsfamilier.

– Foreldrene må dra tidlig av gårde på jobb og er avhengig av å levere barna sine i 07-tida. Da er det viktig med skolemat og rolige aktiviteter på SFO før skolen begynner. Mange av barna her får ikke det tilbudet vi mener skal være helt naturlig, poengterer Ap-lederen. (FriFagbevegelse)