Også LO-medlemmene rømmer fra Ap. Kun 2 av 5 LO-medlemmer stemte på Ap og leder Jonas Gahr Støre (t.h.) ved årets stortingsvalg. Her er han med LO-leder Hans-Christian Gabrielsen (t.v.) på LO-kongressen i vår.

Ap mister velgere i LO

Nå vil Ap styrke samarbeidet med LO etter katastrofevalget.

 

Av Sofie Prestegård og Marie De Rosa

Kun to av fem LO-medlemmer stemte på Ap i stortingsvalget, viser en omfattende undersøkelse Opinion har gjennomført på vegne av LO i etterkant av valget.

Tallene tyder på at Aps posisjon i LO er blitt betydelig svekket. I mai svarte over halvparten av LO-medlemmene at de hadde planer om å stemme Ap ved valget, ifølge en tilsvarende undersøkelse omtalt av VG. Kun 38 prosent holdt ordet. Det er ned 7 prosent ved forrige stortingsvalg.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen minner om at det fortsatt er nesten sju av ti LO-medlemmer som stemte rødgrønt ved dette valget. Men for mange valgte sofaen foran Ap. Gabrielsen mener deler av forklaringen ligger i partiets manglende evne til å nå fram med arbeid som hovedsak.

– Vi vet at trygge jobber var Aps viktigste sak, men fasiten er klar: Velgerne oppfattet det ikke slik, sier Gabrielsen til Dagsavisen.

Det stemmer også godt med andre undersøkelser som er gjort etter valget.

– Det ble i stedet lagd et feilaktig bilde av at man skulle få mer skatt. Det tok mye av oppmerksomheten i valgkampen.

Les også: – Mange har mistet trua på at Ap har de beste løsningene

Ris til egen bak

Mye kan tyde på at LO-medlemmene er enige med Gabrielsen. I undersøkelsen svarer en av tre at Ap i liten grad lyktes med å nå ut med budskapet om skatter og avgifter.

Samtidig mener 37 prosent at LOs rolle i valgkampen var enten anonym, fraværende eller passiv, eller rett ut dårlig/svak.

– Vi kan ikke være fornøyd med gjennomslaget vårt når resultatet ble som det ble. Jeg mener likevel dette henger sammen med hvilke saker som nådde gjennom på dagsordenen.

Det er nesten like mange LO-medlemmer som oppgir innvandring som sin viktigste sak, som mener arbeid er viktigst.

Gabrielsen mener likevel at Ap har vært tydelig nok i innvandringsspørsmålet.

– Det ble i denne valgkampen satt litt på spissen med Listhaug på Sverige-tur. Her mener jeg alle de rødgrønne partiene var tydelige på sine holdninger til Listhaugs måte å sette dette på dagsorden på.

Les også: – Vi kan ikke bli som Senterpartiet

Vil styrke samarbeidet

Partisekretær Kjersti Stenseng i Ap er enig med Gabrielsen i at Ap var for utydelige i valgkampen, men mener også LO har noe å lære av det dårlige valgresultatet.

– Vi må lære av dette i fellesskap, hvorfor LOs tillitsvalgte og Aps tillitsvalgte ikke klarte å skape nok engasjement blant LOs medlemmer til at de stemte på Ap, sier Stenseng.

Hun forteller at Aps mål for denne høsten er å styrke samarbeidet med LO.

– De sakene som er viktige for LOs medlemmer, er også viktig for oss. Det handler om å skape nye arbeidsplasser. Vi må få opp sakene våre i Stortinget, i budsjettdebattene og utvikle ny politikk. Veien framover er å styrke samarbeidet med fagbevegelsen, både organisatorisk og politisk.

– Er disse tallene en fallitterklæring for Ap?

– Vi skulle selvfølgelig ønske at vi fikk en høyere oppslutning, men jeg er ikke så veldig overrasket over tallene. Vi gjorde et dårlig valg og det gir seg utslag i velgeroverganger, som vi ser ellers også.

Les også: Støre avviser Venstre-flørt

Holder kursen

Mens Ap sliter med å overbevise velgerne, går de andre rødgrønne partiene fram blant LOs medlemmer. SV gjør et byks opp til 10 prosent og Senterpartiet dobler oppslutningen sin fra 2013.

Fagforbundets leder, Mette Nord, tok initiativ til en ny rødgrønn offensiv på forbundets landsmøte for et par uker siden. SV-leder Audun Lysbakken var rask med å takke ja til invitasjonen, og den står han ved.

– Vi vet at fagbevegelsen er en pådriver for at venstresiden skal samarbeide om å bli kvitt regjeringen, og det er SV innstilt på å bidra til. Så vil vi fortsatt ha politiske betingelser knyttet til samarbeid, men mange av de politiske kravene SV stiller for samarbeid med Ap, er hele eller store deler av LOs medlemmer enige i, sier Lysbakken.

LO-lederen avviser på sin side at velgerglidningene er et signal om at Ap bør orientere seg mer til venstre i politikken.

– Jeg mener man skal være forsiktig med å tolke denne undersøkelsen dit hen. Hvis man samholder plattformen fra LO-kongressen og Aps program, er det veldig tydelig at man har samme retning i politikken.

Les også: Tajik innrømmer å ha feilet med grønn ambisjon

Kolberg roper varsku

Mens Stenseng ikke lar seg avskrekke av den labre oppslutningen blant LOs medlemmer, mener Aps ringrev Martin Kolberg at både Ap og det norske sosialdemokratiet befinner seg i en krise.

– Vi er i en alvorlig situasjon når verken fagbevegelsen eller vi klarer å mobiliserer oppslutning for vår virkelighetsoppfatning. Så er spørsmålet hvorfor vi ikke klarer det? sa Kolberg da han før helgen innledet på LOs fylkeskonferanse i Buskerud, skriver LO Media.

Han er bekymret over den lave oppslutningen om Ap blant fagorganiserte, ifølge samme kilde.

– Det betyr at vi ikke treffer – og det er krise, sier Kolberg.