Posten må fortsatt fram i tide, understreker Ingvild Kjerkol, helsepolitisk talsperson i Ap, som forventer at helseminister Bent Høie finner en god løsning på problemene sykehusene har varslet om.

Ap krever at transporten av biologiske prøver må sikres

Allerede for to år siden stilte Ingvild Kjerkol spørsmål til helseministeren om transporten av pasientprøver.

 

– Dette er en kritisk funksjon i helsetilbudet vårt, understrekker Aps helsepolitiske talsperson, Ingvild Kjerkol.

Hun forventer at helseminister Bent Høie (H) nå umiddelbart tar de nødvendige grep etter Dagsavisens artikkel torsdag. Av den framkom det at pasientprøver ikke kommer fram i tide på grunn av tregere postgang. Det har flere sykehus nå påpekt overfor Samferdselsdepartementet.

– Utfordringer

– Dette har vært en kjent utfordring som bare har forsterket seg i og med reduksjonene i Postens tilbud, påpeker Kjerkol.

Allerede i februar 2016 stilte hun spørsmål til helseministeren om transporten av pasientprøver. Da var foranledningen stans i postombæringen på lørdager.

– Jeg er kjent med at dette kan medføre utfordringer for helsetjenestene, sa Høie i sitt svar da.

– Jeg vil følge nøye med på utviklingen framover for å sikre meg at disse endringene ikke går ut over pasientene, forsikret han også.

Nå er saken blitt aktualisert igjen på grunn av fjerningen av A-post fra nyttår og Samferdselsdepartementets forslag om å redusere postdistribusjonen til annenhver dag fra 2020.

– I verste fall vil laboratoriene ikke få gode svar på analyser av prøver fra pasienter, konstaterer Kjerkol i lys av sykehusenes nye bekymringsmeldinger.

Noe slikt kan få negative konsekvenser både for pasientenes helse, men også for arbeidshverdagen for de laboratoriemedisinske klinikkene og for kostnadene forbundet med gjennomføringen av de utallige pasientprøvene.

Posten, på sin side, regner med å spare minst en halv milliard kroner i året på overgangen til post bare annenhver dag.

I går svarte Posten positivt på Samferdselsdepartementets forslag om sjeldnere postombæring. Av svaret går det også fram at konsernsjef Tone Wille tror det snart vil holde med postombæring kun én dag i uka. I Danmark ble dette virkelighet fra nyttår.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Betalingsvilje

Samtidig åpner Wille for at de som er villige til å betale for det, skal kunne få post oftere.

«Posten (vil) når det er tilstrekkelig betalingsvilje for det fra offentlige myndigheter/forvaltning, kunne tilby mer målrettede og differensierte tjenester tilpasset spesielle behov», heter det i svaret til Samferdselsdepartementet.

En slik løsning har Kjerkol lite til overs for.

– Det kan ikke være slik at for at samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen skal kunne spare, så må helseminister Bent Høie bruke mer penger. Da går det i null, understreker hun.

– Posten må levere et tilbud slik at de samme tjenestene kan bli gjennomført som før uten en stor ekstraregning, forlanger Kjerkol.

– Har forsikret oss

Helseminister Bent Høie hadde ikke mulighet til å kommentere saken i går, men Dagsavisen har fått følgende epost fra statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i Helse- og omsorgsdepartementet:

– Vi har forsikret oss om at pasienter får behandlingen de trenger selv om Posten endrer rutiner. De regionale helseforetakene har nå fått på plass en ordning som sikrer at biologiske prøver både kan sendes og komme fram i tide. Ordningen heter «Bedriftspakke ekspress over natt» og er et samarbeid mellom Posten og Sykehusinnkjøp. Den trådte i kraft 1. januar i år. Denne nye tjenesten skal sikre at prøver som sendes kommer frem neste dag, også med utlevering på lørdager.

Erlandsen tilføyer at hun ikke ønsker å kommentere hva sykehusene har opplyst til Samferdselsdepartementet, etter som det er snakk om høringsuttalelser i en høringsprosess i et annet departement enn hennes eget.

 

Dårligere posttilbud

* Postombæringen på lørdager ble avsluttet 27. februar 2016.

* A-post og B-post ble slått sammen fra 1. januar i år, noe som medfører at «leveringstiden for all post frankert med frimerker, er to virkedager i hele Norge», ifølge Posten.

* I januar foreslo Samferdselsdepartementet en overgang til postdistribusjon annenhver dag fra 2020.

* I praksis vil det innebære levering av post tre dager den ene uken og to dager den påfølgende uken.

* Forslaget har vært på høring med høringsfrist i dag.

* En rekke sykehus er blant de mange som har svart.