Eirin Sund er skuffet over at regjeringspartiene i januar stemte ned ti forslag fra Ap for å rydde opp i transportsektoren. Blant forslagene var krav om obligatoriske bompengebrikker i utenlandske vogntog. FOTO MIMSY MØLLER

Ap-ja til sjåførovervåking

TUNGTRAFIKK: Eirin Sund (Ap) sier velkommen etter til samferdselsministeren, som vil bruke bombrikker for å hindre at utenlandske trailersjåfører bryter loven.

Utenlandske trailersjåfører med uryddige arbeidsvilkår og manglende sikkerhetskultur, er et omdiskutert problem. Spesielt knyttet til kabotasje.

I gårsdagens Dagsavisen fortalte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) hvordan han vil bruke bombrikker til å følge med på hvordan utenlandske trailersjåfører opererer i Norge. Nå får han støtte fra Arbeiderpartiet.

 

Støtte fra Ap

- Jeg synes det er bra at Solvik-Olsen vil overvåke transportørene, men jeg vil gjerne si velkommen etter. Dette har Stortinget allerede foreslått, mener Eirin Sund, transportpolitisk talsperson for Ap.

Hun synes det er paradoksalt at regjeringspartiene på Stortinget stemte ned ti tiltak fra Ap for å rydde opp i transportsektoren, og det kun for et halvt år siden. Blant forslagene var krav om obligatoriske bompengebrikker og et digitalt register over alle transportoppdrag som pågår i Norge.

 

Bomløsning

Solvik-Olsen understreker overfor Dagsavisen at hovedpoenget med bombrikken er å sørge for at alle som kjører på norske veier må betale for seg. Men den skal også kunne brukes til å kontrollere at trailersjåførene følger loven. Han illustrerer med et eksempel:

- Si at en sjåfør får midlertidig kjøretillatelse selv om han mangler glattkjøring, fordi han kun skal til Alnabru og det er sommerføre. Da vil jeg at det skal være mulig å ta vedkommende om han kjører gjennom en bomstasjon nord for Oslo. For da vet vi at han ikke har fulgt tillatelsen, sier Solvik-Olsen.

 

- Ikke bra nok

- Dette er bra. Men det er langt fra bra nok, sier Sund.

Hun er også urolig for at uryddige lønns- og arbeidsvilkår blir underprioritert til fordel for sikkerhet på veiene.

- Jeg er litt bekymret for at regjeringen, med Solvik-Olsen i spissen, tror alt er i orden så lenge de har funnet en teknisk løsning, sier Sund.

Ap vil ha en større offensiv mot sosial dumping, med blant annet regionale verneombud for transportsektoren. De vil også se på om reglene for utenlandske sjåfører som kjører gods i Norge, kan strammes inn. Gjerne etter modell fra Finland.

Ifølge Solvik-Olsen har Finland hisset på seg EU. Mens Frankrike har strammet inn uten reaksjoner. Så han vil dra erfaringer fra andre europeiske land før han konkluderer. Sund advarer mot å være for passiv.

- En må ikke sitte for lenge på gjerdet her, sier hun.

 

Forståelse fra Datatilsynet

Statsråden forventer også å måtte jobbe med Datatilsynet før tilleggsfunksjonene på bombrikken kan bli en realitet. Den invitasjonen takker direktør i tilsynet Bjørn Erik Thon ja til.

- Vi vil gjerne spørre Samferdselsdepartementet om det finnes andre måter å håndtere dette på enn overvåking, sier Thon.

Han forklarer at siden forslaget gjelder yrkessjåfører, faller det utenfor vanlig epersonvernhensyn, men at en fortsatt skal ta hensyn til dem som har bilen som arbeidsplass.

- Samtidig har vi stor forståelse for at dette er snakk om kraftige kjøretøy som utgjør en potensiell fare i trafikken, og at en dermed kan tillate noe høyere overvåkingsgrad, sier Thon.

sofie.prestegard@dagsavisen.no