Ap høyner med 900 millioner

Ap foreslår 900 millioner mer til kollektiv og jernbane enn regjeringen, i sitt alternative statsbudsjett.

 

100 av disse millionene ønsker Ap å bruke på en ny støtteordning for å få mer gods fra vei til jernbane.

– Hvis vi fortsatt ønsker gods på bane i Norge, må det handles nå. I første omgang er det behov for en statlig støtteordning på 200 millioner kroner i året, uttalte Are Kjensli, administrerende direktør i NHO Logistikk og Transport, til Dagsavisen 21. september.

Trøndelag

– Situasjonen er dramatisk, men blant annet fordi vi må lage regelverk, klarer vi ikke å få til en støtteordning fra 1. januar neste år. Derfor har vi satt av 100 millioner fra 1. juli, forklarer Aps Sverre Myrli.

Ap setter også av 50 millioner for å komme i gang med den lenge bebudede elektrifiseringen av Trønderbanen.

Regjeringen nøyer seg med 10 millioner i sitt forslag til budsjett.

– 10 millioner til utredning er en direkte fornærmelse av Trøndelag, har Arnfinn Brechan, leder i Jernbaneforum i Trøndelag, uttalt om dette til Trønder-Avisa.

Han er i tillegg Ap-politiker, bare så det er nevnt.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Mer vedlikehold

I sitt alternative budsjett har Ap også funnet plass til 50 millioner til planlegging av intercitystrekningene og 200 millioner til økt vedlikehold av jernbanen.

– Vi har fått tilbakemeldinger fra både næringslivet, fagbevegelsen og miljøbevegelsen om at det trengs mer penger til vedlikehold, forteller Myrli.

De siste 500 millionene av den samlede økningen på 900 millioner, vil Ap bruke for å følge opp sin politikk om at staten skal bidra med 70 prosent av investeringene til kollektivprosjekter i Oslo og Akerhus, Bergen, Trondheim og Stavanger. Regjeringen mener det holder med 50 prosent.

Fornebubanen er et eksempel på et slikt prosjekt.

– Alle ser at det er urealistisk at disse byene skal ta så mye som 50 prosent av av disse gigantinvesteringene selv, sier Myrli.

Les også: Fersk laks og bananer før mennesker