Ap frykter psykolog-kutt: – Psykisk syke har ingen garantier

Regjeringens barbering av kommunebudsjettene kommer til å gå hardt ut over de psykisk syke, advarer Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol.

Norsk Psykologforening slår alarm om psykologtilbudet i norske kommuner, skriver Dagsavisen i dag.

Bakgrunnen er lovkravet som ble innført 1. januar om at alle kommuner skal ha psykologkompetanse tilgjengelig. Når denne loven trer i kraft, vil det ikke lenger være mulig for kommunene å søke om tilskudd til å rekruttere psykolog.

Dette tilskuddet har vært brukt til å bygge opp psykologtilbudet i kommunene, men skal nå overføres til kommunenes frie midler.

Et lovkrav er ikke det samme som å gi de psykisk syke et løft, sier Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson, Ingvild Kjerkol.

– Dette gir ikke noen garantier til psykisk syke, sier Kjerkol.

Sparekniven

Hun frykter at mange kommuner må finne fram sparekniven på grunn av det hun omtaler som det dårligste kommuneoppgjøret på 15 år i statsbudsjettet for 2020. Det vil kunne ramme de som trenger psykologhjelp, tror hun.

– Helsetjenestene har vært ute med bekymringer flere ganger og mange rådmenn har påpekt at de må spare på andre områder for å oppfylle bemanningsnormer i skole og barnehage som regjeringen har pålagt dem. Kommunene er underfinansierte.

Kjerkol sier at hun forstår Psykologforeningens bekymring for at psykologtilbudet i kommunene nå vil bygges ned.

– Den viktigste måten regjeringen kan hjelpe kommunene på er å gi dem en levelig kommuneramme som gjør at de kan bygge ut tilbudene sine og nå dem vi alle er bekymret for at ikke nås.  

Les også: Eva (62) tviholdt på jobben mens hun hadde omsorgen for sin demenssyke mann. Til slutt sa det stopp

Sp: – Reell fare for kutt  

Psykisk helse var ett av temaene statsminister Erna Solberg brukte tid på i sin nyttårstale etter at det i romjulen ble kjent at Ari Behn valgte å ta sitt eget liv.

Solberg viste til at flere unge får psykiske helseutfordringer og kom samtidig med et løfte:  

– Regjeringen vil derfor ta et initiativ for å kartlegge årsakene. Da kan vi også komme nærmere løsninger som virker, sa Solberg.

Det blir altfor lettvint, mener Senterpartiets Kjersti Toppe.

– Folk som ikke kjenner bakgrunnen synes sikkert at dette høres veldig flott ut. Men vi som kjenner til de politiske prioriteringene, vet at det aldeles ikke er tilfellet.

Saken fortsetter under bildet. 

Kjersti Toppe (Sp) er ikke imponert over løftene Erna Solberg kom med i nyttårstalen om regjeringens satsing på psykisk helse. Foto: Mimsy Møller 

Toppe mener det er svært usikkert hvordan psykologdekningen i kommunene kommer til å se ut framover.

– Det har vært en god økning til nå, men det er uvisst hvordan dette vil slå ut framover. Det er det som er sannheten.

Senterparti-toppen viser til at det fortsatt er psykologmangel i Kommune-Norge.

– Vi er ikke der vi skal være. Er du en stor kommune, holder det å ansette en psykolog i en halv stilling for å innfri dette lovkravet. Det er en reell fare for at det kuttes i stillingene som har vært særskilt finansiert fram til nå.

I likhet med Kjerkol frykter Toppe at stramme kommunebudsjett kan føre til psykologkutt.

– Vi mener finansieringen burde fortsatt noen år til fordi dette ikke er ferdig utviklet enda. Hvis ikke må regjeringen sørge for en mye bedre kommuneøkonomi sånn at kommunene får en reell sjanse til å prioritere dette. Når situasjonen er som den er, frykter jeg kutt.

Les også denne kommentaren: «Hvordan skal man bære på en sorg som ingen tør å snakke høyt om?» 

Venstre: – Deler bekymringen

Selv regjeringspartner Venstre er bekymret for hvordan kommunene vil følge opp det ferske lovkravet.

– Jeg deler Psykologforeningens bekymring for at dette ikke blir fulgt opp i kommunene, sier Venstres Carl-Erik Grimstad, som i likhet med Toppe og Kjerkol sitter i Stortingets helse- og omsorgskomité.

Saken fortsetter under bildet. 

Carl-Erik Grimstad (Venstre) vil følge godt med på hvordan kommunene forholder seg til lovkravet om psykologer framover, sier han til Dagsavisen. Foto: Vidar Ruud/NTB Scanpix

Grimstad trakk selv fram økningen av årsverk innen rus og psykiatri som en viktig seier for Venstre og KrF da VG skrev om satsingen på kommunepsykologer i statsbudsjettet for 2019.

Nå sier Venstre-politikeren at han ved første anledning vil diskutere denne saken med resten av regjeringen for å sikre at ordningen virker etter hensikten.

– Jeg vil følge dette tett i tiden framover. Det må vi, for vi kan ikke innføre en ordning som er kontraproduktiv i forhold til målet, og målet er å få en mye bedre dekning av psykologtilbudet i kommunene.