Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) etterlyser langsiktig tenkning fra Arbeiderpartiet når det gjelder kommunereformen, og mener de burde lytte til de blant deres egne ordførere som mener Ap og Høyre burde stå sammen om kommunereformen.

– Ap bør lytte til ordførerne sine

Kommer Ap og Sp til makten i høst vil de reversere tvangssammenslåing av kommuner. Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) ber Ap heller lytte til ordførerne sine.

 

Senest i desember kunne ikke Arbeiderpartiets kommunalpolitiske talsperson Helga Pedersen gi et klart svar på om partiet ville reversere tvangssammenslåing av kommuner. «Hvordan vi skal forholde oss til et eventuelt tvangsvedtak må vi ta stilling til dersom det skjer», sa Pedersen til Dagsavisen da.

I januar er tonen en annen.

Nå sier Ap klart at de vil reversere eventuelle tvangsvedtak i forbindelse med behandlingen av kommunereformen i Stortinget i vår. Med det er de på linje med sin potensielle samarbeidspartner Senterpartiet.

– Men da må initiativet komme fra kommunene selv, sier Pedersen til Dagsavisen.

Det var NRK som først meldte om saken.

– Hvilke kriterier skal ligge til grunn for at kommunene skal få innvilget skilsmisse?

– Vårt utgangspunkt er at vi vil oppheve tvangssammenslåing av kommuner, så får vi ikke grave oss for mye ned i detaljene nå, sier Pedersen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Mener ulike ting

Sett fra regjeringshold er dette nok et eksempel på dobbeltkommunikasjon fra Arbeiderpartiet om kommunereformen.

– Jeg registrerer at Arbeiderpartiet mener to ulike ting om kommunereformen i ulike medier, sier kommunalminister Jan Tore Sanner (H).

Han henviser til de 30 Ap-ordførerne Aftenposten har snakket med, der nesten alle mener at Ap og Høyre burde ha stått sammen om kommunereformen. Flere ordførere som jobber for sammenslåing etterlyser også mer støtte fra Ap sentralt i saken.

– Aps ordførere ber om tydelighet og langsiktighet fra ledelsen. Det mener jeg Jonas Gahr Støre (Ap) bør lytte til. Kommunereformen berører noen av de viktigste velferdstjenestene våre og tusenvis av ansatte i Kommune-Norge. Her er det viktig med forutsigbarhet og langsiktighet, sier Sanner.

Les også: Tvangssammenslåtte kommuner skal få «skilsmisse»

– Kommer endringer

Ap er tydelige på at de vil videreføre de økonomiske virkemidlene for å finansiere kommunesammenslåinger, men ønsker altså ikke å bruke tvang eller beholde Sanners inntektssystem der kommuner i mer tettbygde strøk som velger å forbli små, får redusert tilskudd.

– Det er jo forsøkt med bare gulrøtter før. Er det mulig å få til noe særlig kommunesammenslåing uten tvang?

– Endringer blir det på kommunekartet uansett, og mange av kommunene som nå vil slå seg sammen ledes av Ap-ordførere, sier Pedersen.

– Men skjer ikke disse endringene nå fordi Sanner tørr å være hard i klypa?

– Det er et bredt storting som står bak de lokale prosessene som pågår nå, og de positive virkemidlene, sier Pedersen.

Les også: Vil reversere kommunesammenslåinger gjort under tvang