Ansatte hos Fylkesmannen i Viken og Oslo frykter økt sykefravær i åpent landskap

Fylkesmannen skal inngå nye leiekontrakter som skal følge regjeringens arealnorm. Tillitsvalgte frykter at «clean desk» og åpent landskap vil føre til mer sykefravær og mistrivsel.

Kjersti Salberg er NTLs hovedtillitsvalgt i fylkesmannsembetet for Oslo og Viken. Hun forteller at de ansatte føler seg overkjørt av arbeidsgiverne i prosessen etter sammenslåingen.

Hun viser til at fagforeningslederne av Akademikerne, LO, YS og UNIO hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Buskerud og Østfold allerede i juni 2018 sendte et brev til departementet, der de uttrykte bekymring for departementets føringer for kontorplassløsningene.

I september, like før omstillingen, sendte statsråd Monica Mæland et brev tilbake. Men de tillitsvalgte føler seg ikke lyttet til.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Stor motstand

– Nærmest alle ansatte var imot åpent landskap, da våre jobber er krevende, og mange saker vi jobber med er taushetsbelagt. Vi har ikke tro på at rigide ordninger med åpent landskap og «free seating» vil gi mer effektivitet. Jeg tror i stedet dette blir en dyrekjøpt erfaring og at det vil gå utover resultatene, sier hovedtillitsvalgt Salberg.

Hun frykter at mange vil mistrives og bli syke. Hun viser til at departementet ga klare føringer om at Fylkesmannen i Viken og Oslo skal følge den mye omtalte arealnormen på 23 kvadratmeter per ansatt.

For Moss løper fortsatt en leieavtale, mens i Oslo og Drammen pågår det nå en prosess som er i sluttfasen.

Les også: – Nye regler for åpent kontorlandskap bryter med loven, sier overlege

Statsbygg bekrefter

– Kontrakter er ikke underskrevet, men jeg kan bekrefte at det pågår et arbeid. Slik det ser ut, blir det flytting for de ansatte i Drammen i løpet av dette året og for de som jobber i Oslo i 2020, sier kommunikasjonsdirektør Hege Askim i Statsbygg.

Hun forstår godt at mange ansatte er spent på utformingen av sin framtidige arbeidsplass.

– Endringer gjør ofte folk bekymret, men det er opp til arbeidsgiver å bestemme hva slags innretning de velger på de tre lokalitetene.

– Det ligger klare føringer fra departementet, men det er jo rom for fleksibilitet. Vi skal bistå Fylkesmannen med å finne de beste løsningene. Men for å ta den beste beslutningen anbefaler vi Fylkesmannen å involvere de ansatte i å tenke på hvordan arbeidsplassen ser ut om 10-15 år. Alle er jo klar over at framtidas arbeidsliv vil endre seg, og da må man ikke henge seg opp i antall kvadratmeter, sier hun.

Askim mener man bør tenke på hvordan man kan effektivisere og modernisere seg, slik at man får gjort oppgavene på en best mulig måte.

Lite informasjon

– Den beste løsningen finner man ofte når man involverer de ansatte og får en bred medvirkning, sier Askim.

– Statsbygg anbefaler alle, også Fylkesmannen, å trekke inn de ansatte i prosessen for at de skal bli hørt før det tas en endelig beslutning, sier Askim.

Kjersti Salberg sier at det har vært lite informasjon etter at de sendte bekymringsmeldingen i sommer. Hun har bare hørt snakk om at man i de nye lokalene i Drammen kunne ende med å satse på «clean desk» og «free seating».

Det betyr at de ansatte da blir uten faste plasser i aktivitetsbasert kontorlandskap (ABW) som betyr at det skal ryddes for neste bruker hver gang den forlates (clean desk).

– Uansett løsning, tror jeg et slikt åpent landskap vil fungere dårlig for de som har behov for konsentrasjon og fungerende korttidshukommelse, sier Salberg.

Les også: Norske forskere har samlet tilgjengelig forskning om muskel- og skjelettplager. Resultatet er forbløffende, fastslår STAMI-forsker.

Føler seg ignorert

I brevet fra de tillitsvalgte ber de departementet revurdere kravet på inntil 23 kvadratmeter per ansatt. Men i brevet fra statsråden får de helt andre svar enn det de vil ha.

Ministeren skriver at hun «setter stor pris på engasjementet, men understreker at sammenslåing av fylkesmannsembetene 1.1.2019 får konsekvenser for embetenes lokalisering og behov for kontorlokaler.

– Ved å bruke Statsbyggs kompetanse, sikrer vi en helhetlig tilnærming til inngåelse og fornyelse av leiekontrakter hos embetene. Dette vil gi en mer kostnadseffektiv forvaltning, skriver statsråden.

– Jeg ble ikke noe klokere av brevet fra Monica Mæland. Tvert imot ble jeg mer forvirret. Vi har heller ikke fått svar når vi har stilt spørsmål om kontorløsninger, sier Salberg.

Frykter for egen framtid

Selv jobber Salberg i Moss, og hennes arbeidsoppgaver er innen sosialfeltet. Hun skal egentlig flytte kontorsted til Oslo, men foreløpig er ansatte «fredet» i 2019, slik at de nå kan jobbe der de er.

– Jeg jobber med med saker som er taushetsbelagt, og det blir vanskelig å ta telefoner og samtidig trille med seg oppslagsverk og andre saker vi trenger, sier hun.

Salberg ser for seg en arbeidsdag i åpent landskap der man ikke kan prate sammen, ikke drikke kaffe ved pulten og i alle fall ikke spise knekkebrød eller eple.

– Jeg tror de nye reglene vil føre til at mange mistrives på arbeidsplassen, og det er beklagelig at de ikke lytter til de ansatte. Har de tatt høyde for at sykefraværet vil øke? sukker hun.

– Loven bør være viktigere

Også i Arbeidstilsynet er de opptatt av at de ansatte skal ha reell medvirkning i slike saker.

– Slike normer skal ikke begrense muligheten for å gi et forsvarlig arbeidsmiljø for alle i virksomheten. Statsbygg har også gitt rom for å gå ut over normen når det begrunnes, sier overlege Jan Wilhelm Bakke i Arbeidstilsynet.

Det ble også nylig bekreftet av statssekretær Paul Chaffey i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. I et intervju med Frifagbevegelse sa han at beslutninger om nye lokaler må baseres på reelle risikovurderinger og medvirkning fra de ansatte.

En slask på tinget: Pulter hulter til bulter. Snart slipper ikke engang Stortinget unna åpent landskap.

– Klare politiske føringer

Fylkesmannen i Viken og Oslo, Valgjerd Svarstad Haugland, sier at de har fått klare politiske føringer fra departementet om å følge arealnormen i de nye kontorene.

– Vi må følge de klare føringene fra staten. Der har vi ikke noen valg, sier hun til Frifagbevegelse.

I Oslo går leiekontrakten ut i år og i Drammen til neste år.

– I de nye lokalene følger vi arealnormen, og vi vil i samråd med Statsbygg foreslå hvilke leiekontrakter vi bør inngå. Det er departementet som tar avgjørelsen, sier hun.

Hun sier at en beslutning er like rundt hjørnet.

Haugland mener de tillitsvalgte har vært med i hele prosessen og deltatt.

– Vi har også hatt en egen husgruppe som har jobbet med dette som har fungert godt. (NTL-Magasinet)

Les også: Nå er Fylkesmannen i Oslo og Viken en realitet: – En historisk dag