Olje- og energiminister Tord Lien (Frp). FOTO: TERJE BENDIKSBY/NTB SCANPIX

Anklages for inkompetanse

MILJØ: Regjeringen framstår som mer og mer inkompetent, mener Bellona. To statsråder får nå så hatten passer.

De to Bellona mener bør stille seg i skammekroken, er klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) og olje- og energiminister Tord Lien (Frp).

Etter hva Dagsavisen erfarer, er Bellona rett og slett forbannet på Lien, etter uttalelser han kom med til NRK nylig.

16. januar var Lien gjest i radioprogrammet Politisk kvarter. Temaet var bruk av elektrisk kraft fra land til det kommende oljefeltet Utsira, for å kunne unngå enorme utslipp av klimagassen CO2. Lien uttalte da at kostnadene for en slik elektrifisering kunne komme på over 2.000 kroner per tonn CO2. Lien underbygget ikke på noen måte hvorfor det nå ligger an til å bli så dyrt.

Det reagerer Bellona kraftig på. I en studie fra Oljedirektoratet så sent som i 2012, ble det nemlig konkludert med en kostnad på bare 412 kroner per tonn CO2, påpeker miljøstiftelsen.

En fem ganger høyere kostnad kan få dramatiske miljømessige konsekvenser. I verste fall kan dette føre til at det ikke blir noen elektrifisering av Utsira, frykter Bellona. I et brev til Olje- og energidepartementet krever derfor miljøstiftelsen nå at Lien dokumenterer hva som tilsier en så sterk økning i kostnadene på et drøyt år.

Bellona-leder Frederic Hauge tviler på hele regnestykket før han har fått se det.

- Hvis det er sånn at kostnadene ender opp med 2.000 kroner per tonn CO2 som kuttes på Utsira, så er det bare på grunn av inkompetanse i planlegging, gjennomføring og organisering. Det vil ikke ha noen ting med teknologi å gjøre, sier han.

 

- Bekymringsfullt

Hauge mener Liens uttalelse er i tråd med en stadig mer «bekymringsfull tradisjon».

- Myndighetene, med Olje- og energidepartementet som aller dårligst i klassen, viser seg mer og mer inkompetente og svake i møte med oljeindustrien, sier Hauge.

Ifølge ham er det en rekke ganger de seneste årene blitt fattet dårlige politiske vedtak fordi beregninger, anslag og annen informasjon som oljeindustrien har framskaffet, ikke er blitt kvalitetssikret.

- Lista over tilfeller der myndighetene er blitt snakket rundt av oljeindustrien, er lengre enn sivil ulydighetsrullebladet mitt, sier Hauge.

Tirsdag delte for øvrig Lien ut hele 65 nye tillatelser til oljeutvinning på norsk sokkel. Det er ny rekord, noe Lien selv påpeker i en pressemelding.

 

- Svært uheldig

Samtidig ser det ut til at heller ikke den nye regjeringen er opptatt av å skaffe seg viktig informasjon, for å få et godt grunnlag for å fatte gode beslutninger. Slik tolker iallfall Bellona et brev fra klima- og miljøminister Tine Sundtoft, vedrørende Klimakur 2020.

Klimakur 2020 er fasiten for hvordan Norge kan redusere sine klimautslipp, gjennom hele 160 ulike tiltak. Det er bare et problem, konklusjonene i fasiten er ikke lenger til å stole på.

- Mange av tallene og analysene var utdaterte allerede i 2010, påpekte Hauge til Dagsavisen i desember i fjor.

Da hadde Bellona sendt brev til Sundtoft og bedt henne om å oppdatere Klimakur 2020, helst en gang i året. Svaret ble ikke som Bellona håpet på.

Selv om Sundtoft ser det «som en kjernevirksomhet for direktoratene å løpende holde kunnskapsgrunnlaget på klimaområdet i de respektive sektorene oppdatert», varsler hun ikke noen oppdatering av Klimakur 2020.

«Dette er etter vårt syn svært uheldig», skriver Hauge i et svarbrev til Sundtoft.

«Vi ser det som et uttrykk for en beklagelig tendens til at de ansvarlige myndighetenes kompetanse og kontrollevne svekkes sammenlignet med mindre klima- og miljøbevisste krefter, for eksempel oljeindustrien», fortsetter han.

tor.sandberg@dagsavisen.no

 

- Snakk med Statoil

Olje- og energiminister Tord Lien ønsker ikke selv å forklare hvorfor en elektrifisering av Utsira-feltet nå kan bli mye dyrere enn tidligere anslått.

«For et oppdatert kostnadsoverslag for elektrifisering av Utsira fra selskapene, må du kontakte operatøren Statoil», er tilbakemeldingen i en e-post fra Olje- og energidepartementet til Dagsavisen.

Klima- og miljødepartementet, på sin side, avviser Bellonas kritikk av statsråd Tine Sundtoft.

- Vi søker hele tida ny kunnskap. Skal vi ha full fres i klimakampen, er det viktig at vi unngår dobbeltarbeid. Klimakur er et godt utgangspunkt, og vi supplerer ved behov, skriver politisk rådgiver Jens Frølich Holte (H), i en e-post til Dagsavisen.

- Vi har god kjennskap til kostnadene ved ulike typer utslippsreduksjoner. For eksempel er vi klar over at solenergi er blitt mye billigere. Det tar vi med oss inn i arbeidet med klimapolitikken, fortsetter han.

Holte tilføyer at regjeringen har valgt å være målrettet i kunnskapsinnhentingen.

- Trenger vi nytt kunnskapsgrunnlag, skaffer vi dette. Regjeringen har nær kontakt både med interesseorganisasjoner og forskningsmiljøer.