Anklager de blå for dugnadsskulk

Ap-nestleder Hadia Tajik reagerer på at regjeringen i revidert budsjett kutter 1.000 tiltaksplasser. Hun får svar på tiltale fra arbeidsministeren.

 

– Vi har hørt om inkluderingsdugnaden som skal være en storsatsing fra regjeringen. I revidert nasjonalbudsjett ser vi at de starter denne dugnaden med kutt – det kuttes 83,6 millioner kroner i Navs virkemidler. Det betyr i praksis at de fjerner 1.000 tiltaksplasser, samtidig som de sier: «Nå må folk bidra og få flere i arbeid». Med andre ord: De inviterer til en dugnad som de selv ikke har tenkt til å stille opp på.

Det sier Hadia Tajik, Ap-nestleder og første nestleder i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

I revidert budsjett, som regjeringen la fram sist uke, legges det opp til 14.000 tiltaksplasser for ordinære arbeidssøkere, mot 15.000 i det opprinnelige 2018-budsjettet.

– Det er ikke redelig å karakterisere det som en inkluderingsdugnad, og fremstille det som en satsing når det i realiteten er et kutt, sier Tajik til Dagsavisen.

Les også: Støre: Vi kan ikke leve med de utfordringene mange barn og unge har i dag

– Det holder faktisk ikke

Ordningen med tiltaksplasser er ment å hjelpe arbeidssøkere inn i arbeidslivet. Antallet tiltaksplasser var på over 19.000 totalt i 2017, mens det altså ble kuttet både i det ordinære budsjettet i høst, og ytterligere i det reviderte budsjettet.

I budsjettdokumentet forklarer regjeringen kuttet med at utviklingen på arbeidsmarkedet i 2018 har vært bedre enn lagt til grunn i høstens budsjett.

– Hver gang vi påpeker disse tingene, er svaret fra regjeringen bare at oljeprisen har endret seg og økonomien har snudd. Det holder faktisk ikke, når vi ser på realiteten i utviklingen av antall arbeidsledige, opp mot innsatsen de velger å sette inn, sier Tajik.

– Hva mener du konsekvensene av dette kan bli?

– Vi risikerer at det ikke er nok folk som skaper verdier, i en tid der vi trenger å dele enda mer. Det er mange som har lyst og vilje til å jobbe, men som ikke får jobb. De kunne trengt at regjeringen stiller mer opp for å bidra til å få flere i jobb, sier Ap-nestlederen.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Aps oppskrift

– Det konkrete denne regjeringen sier at den vil gjøre i forbindelse med denne inkluderingsdugnaden, er at de vil ansette 36 nye markedskontakter i Nav. Det mener vi i Ap at er å ta ganske lett på en stor utfordring. I den ene enden har det aldri vært flere unge på vei til å bli uføre som nå. Det har vært en ganske eksplosiv økning over flere år. Og i den andre enden har vi også en ungdomsarbeidsledighet på 8,4 prosent. Det ligger fortsatt rundt det samme nivået som vi hadde under finanskrisen. Enkelte grupper i befolkningen har fortsatt en høy andel utenfor arbeid, sier Tajik.

Arbeiderpartiets svar er som følger:

– Vi vil ha flere tiltaksplasser. I vårt alternative budsjett i høst foreslo vi 2.000 ekstra plasser.

– Vi har foreslått en aktivitetsreform for unge uføre, for å få dem ut i jobb. I denne reformen stilles det også en jobbgaranti for disse unge, for det er viktig for oss som samfunn å få disse ut i jobb.

– Så har vi også foreslått for Stortinget, men blitt nedstemt, å innføre en aktivitetsrett og en aktivitetsplikt i forbindelse med sosialhjelp, sier Tajik.

– Regjeringen stiller krav om at folk skal delta. De vil ha flere i jobb, men de stiller ikke opp med de virkemidlene som skal til. Arbeiderpartiet stiller krav, og vi har en forventning om at de som kan delta, deltar. Men vi stiller også opp med virkemidler.

Hauglie slår tilbake

– Når det går så det suser trenger vi ikke flere arbeidsledige på tiltak, vi må få flere over i ordinære jobber. Ja, vi valgte å ha et svært høyt tiltaksnivå under de tøffe tidene på grunn av oljeprisfallet. Men nå peker pilene oppover. Det er etterspørsel etter arbeidskraft, flere er i jobb, færre er arbeidsledige. Da foreslår vi å redusere omfanget av tiltakene noe, slik Ap selv har gjort gjentatte ganger når tidene har bedret seg, skriver arbeidsminister Anniken Hauglie (H) i en e-post til Dagsavisen.

Statsråden er klar på at tiltaksplasser ikke er svaret på alt, og langt fra utgjør regjeringens inkluderingsdugnad alene. «Tajik stirrer seg fullstendig blind på tiltaksplasser», mener Hauglie:

– Vi har tatt mange andre målrettede grep for å få flere i arbeid og aktivitet: Flere jobbspesialister og markedskontakter i Nav, egen ungdomsinnsats hvor unge får tidligere til- bud om bistand, men ikke nødvendigvis om tiltak, i tillegg til satsingen for tettere og tidligere oppfølging av langtidsledige.

– Dugnaden handler om å gjøre det lettere for arbeidsgivere å åpne dørene sine, å få flere til å rekruttere fra Nav-køen. Den handler om bedre verktøy for inkludering, mer samarbeid om kompetanseheving, mindre byråkrati. Vi jobber sammen med partene i arbeidslivet for å få det til. Attpåtil har regjeringen sagt at staten skal gå foran ved at fem prosent av nyansatte skal være folk med hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne. Vi bidrar på alle bauger og kanter.

Hauglie slår følge med Tajik i bekymringen over at antallet unge uføre øker. Hun viser til at regjeringen har innført krav om aktivitet i flere av ytelsene.

– Vi har gjort store endringer i ordningen med arbeidsavklaringspenger, vi har innført aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsmottakere og satt i gang en egen ungdomsinnsats over hele landet. Slik kommer utsatte unge raskt i jobb og aktivitet.

Les også: – Frp er store i kjeften i media i denne saken, men når det gjelder blir de nikkedukker for Høyre

 

Tiltaksplasser

* Tiltaksplasser er arbeidsmarkedstiltak for å hjelpe flere ut i jobb, gjennom arbeidstrening og kvalifisering til arbeidslivet.

* Tiltaksplassene består av flere tiltak som kommer under tre hovedkategorier: For ordinære arbeidssøkere, for personer med nedsatt arbeidsevne, og for personer med behov for varig tilrettelegging (VTA).

* For den siste kategorien, foreslår regjeringen i revidert budsjett å øke antallet VTA-plasser med omlag 100.