Anke fra Coca-Cola forkastet: Reisetid er arbeidstid, slår Høyesterett fast

Høyesterett er enig med lagmannsretten, som i november i fjor ga serviceteknikere i Coca-Cola medhold i at reisetid er arbeidstid.

De 18 serviceteknikerne gikk til sak mot Coca-Cola i 2014 fordi de ble pålagt å reise opptil én time til og fra kundene.

Eidsivating lagmannsrett ga teknikerne medhold i at denne tiden skal regnes som arbeidstid, melder FriFagbevegelse.

Les om dommen i lagmannsretten her: Serviceteknikere vant mot Coca-Cola. Reisetid er arbeidstid, ifølge ny dom

Coca-Cola mener at lagmannsrettens avgjørelse er feil etter at det ble konkludert med at reisetid for serviceteknikerne er arbeidstid. De sendte derfor inn en såkalt avledet anke på dette spørsmålet.

Det betyr at Coca-Colas anke var avhengig av at anken fra Norsk nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), som har ført saken for teknikerne, ikke ble avvist. Servicearbeiderne valgte nemlig til tross for seier i lagmannsretten å anke dommen på grunn av at de mente at de også hadde rett på betaling for reisetiden.

Når denne anken ikke slapp inn til behandling i Høyesterett, falt dermed den avledede anken fra Coca-Cola bort.

Dermed blir avgjørelsen fra lagmannsretten stående om at servicearbeiderne ikke har rett til betaling for denne tiden, fordi partene ikke hadde inngått lønnsavtale for reisetiden.

LO og NNN vil nå vurdere å bringe dette spørsmålet inn for Arbeidsretten.