Torgeir Husby står fast på at han og kollega Synne Sørheim gjorde en god jobb med rapporten som konkluderte med at Anders Behring Breivik var utilregnelig. FOTO: ARNE OVE BERGO

- Angrer ikke

Rettspsykiater Torgeir Husby mener han og kollega Sørheim gjorde en usedvanlig grundig jobb.

Da dommer Wenche Arntzen leste opp dommen som ga Anders Behring Breivik 21 års forvaring, ble den sakkyndigrapporten som Husby og Sørheim utarbeidet revet fra hverandre bit for bit. Likevel mener verken psykiateren som sto bak rapporten eller kommisjonen som gikk god for den at de har gjort en dårlig jobb.

 

Massiv kritikk

Rettspsykiater Torgeir Husby har sammen med kollega Synne Sørheim måttet tåle massiv kritikk etter at de i sin sakkyndigrapport slo fast at Breivik var utilregnelig da han gjennomførte terrorangrepet 22. jul i fjor. I et intervju med VG i går sier Torgeir Husby at han står for arbeidet han og Sørheim gjorde.

- Det vi gjorde, det var å levere et arbeid som vi mente var bra, og som vi mener var bra, sier han til avisen.

Verken han eller Synne Sørheim var forberedt på hvor intense reaksjoner det ville komme på at de mente at Breivik var syk og følgelig altså ikke kunne straffes for sine ugjerninger.

 

- Ingen prestisje

Den rettsmedisinske kommisjon (DRK) skal kontrollere alle innsendte erklæringer og uttalelser som omfattes av begrepet rettsmedisin. Kommisjonen meldte ikke fra om noen bemerkninger til rapporten fra Husby og Sørheim, og godkjente den lille julaften i fjor. Lørdag uttalte psykiater Pål Abrahamsen til Dagsavisen at dette burde føre til at medlemmene av psykiatrigruppa i Den Rettsmedisinske Kommisjon (DRK) går av.

- Noe annet er ikke mulig. De har stelt til så mye tull i denne saken og latt det gå prestisje i at de godkjente den første rapporten, sa Abrahamsen til Dagsavisen.

I gårsdagens Aftenposten avviser kommisjonsleder Tarjei Rygnestad at det har gått prestisje i saken, og slo fast at han har full tillit til psykiaterne som godkjente rapporten fra Husby og Sørheim.

 

Tar noe selvkritikk

Rygnestad tar selvkritikk på at Den rettsmedisinske kommisjonen ikke varslet domstolen om at det var merknader til den første psykiatrirapporten.

- Kommisjonen hadde bemerkninger som ble vurdert som mindre vesentlige. De ble derfor ikke sendt til retten. Det kan virke som om retten ser på disse som mer vesentlig enn det gruppen har anført. Det er to ulike vurderinger, og det må vi ta innover oss, sier Rygnestad til Aftenposten.

Det er også det eneste han tar selvkritikk på. På spørsmål om hva det sier om kommisjonen som kontrollorgan når DRK hadde bare mindre anmerkninger til den første rapporten, men var sterkt kritisk til den andre, sier Rygnestad følgende:

- Vi ser bare isolert sett på rapportene og om premisser og konklusjoner henger sammen. Så langt har vi gjort jobben, om den var god nok er det opp til retten å vurdere. Om den første rapporten så kan vi si at skriftlige tilbakemeldingen som kommisjonen ga til retten, kunne vært bedre.

Til tross for den massive kritikken sier Husby at han ikke angrer på at han tok på seg arbeidet - selv om han innrømmer at han har angret underveis. Han sier han ikke kunne satt navnet sitt under noen annen erklæring enn den han og kollega Sørheim leverte om Breivik. Om selve dommen sier han at han «synes det er godt det blir satt punktum for saken».

itr@dagsavisen.no