Anders Behring Breivik ankom Oslo tingrett i dag for å høre dommen bli lest opp mot ham.

- Anders Behring Breivik er tilregnelig

Breivik er i Oslo tingrett dømt til forvaring i 21 år, lovens strengeste straff.

Den nå terrordømte Breivik smilte tilfreds da han hørte at han ble dømt til forvaring og dermed regnes som tilregnelig.

Han har tidligere varslet at han bare ville anke saken dersom han fikk en dom om at han var psykotisk i gjerningsøyblikket og dermed ikke tilregnelig. Dommen er enstemmig.

Les hele dommen her.

Lovens strengeste straff

Dommer Wenche Elizabeth Arntzen startet den rundt seks timers lange opplesningen av dommen mot terrordømte Anders Behring Breivik presis klokka 10.00.

Hun startet med å lese opp domsslutningen som var på 21 års forvaring. Dette er den strengeste dommen han kunne få i Norge. En forvaringsstraff betyr at han kan sitte inne så lenge han regnes som farlig for sine omgivelser.

Dommen sier en minstetid på ti år. Det betyr at etter ti år kan han kreve å få saken prøvd på nytt, og hevde at han ikke lenger oppfyller kravene for en tidsubestemt straff. Deretter kan han kreve å få dette forvaringsstraffen vurdert hvert femte år deretter.

Høyreekstrem hilsen

 Anders Behring Breivik ankom rettssal 250 i Oslo tingrett i sort dress med et smil mens han kikket rundt seg.

Like før han satte seg for å vente på domsopplesningen, gjorde Breivik den omstridte høyreekstreme hilsenen med knyttet hånd.

Breivik har varslet at han ikke vil anke dersom han dømmes som tilregnelig, men påtalemyndigheten har ikke på forhånd varslet om de vil anke en forvaringsstraff.

De la ned påstand om at Breivik skulle dømmes som utilregnelig, men la ned en subsidiær påstand om straff som dommerne nå har fulgt.

 

- Ikke overrasket

 Advokat Harald Stabell mener forvaringsdommen mot Anders Behring Breivik var det riktige utfallet. Han er ikke overrasket over at Breivik ble kjent tilregnelig for sine handlinger.

– Jeg regnet med, og håpet at dette ville bli resultatet. Etter å ha fulgt rettssaken i ti uker mente jeg at dette var det riktige resultatet rettslig sett, sier Stabell til NTB.

Dommernes beslutning er først og fremst et slag for den første psykiatrirapporten, mener han.

– Jeg mener det er grunn til å stille store spørsmål ved den første rapporten. Jeg venter at retten vil være kritisk når det gjelder faktum og metodikken, sier han.

– Så må man vurdere hvorvidt aktoratet etter hovedforhandlingen burde prosedert på det resultatet. De var i sterk tvil, sier Stabell.

 

På  en formiddag

Han håper dommen betyr et punktum for terrorsaken.

– Breivik har sagt at han ikke vil anke hvis han kjennes tilregnelig, og jeg håper han ikke gjør det. Og så får vi håpe at aktoratet kjenner sin besøkelsestid og at dommen er formulert rettslig sett på en slik måte at de ikke ser seg nødsagen til å anke fordi de mener at jussen er åpenbart gal, legger han til.

Om Breivik anker fordi han ikke ble frifunnet på grunn av nødrett, vil ankebehandlingen bli særdeles kort, tror Stabell.

– Det vil kunne gjøres unna på en formiddag, sier han.