Amal Aden: – En fornærmelse mot somaliske kvinner

Likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) motarbeider somaliske kvinners likestillingskamp når hun diskuterer kvinners situasjon med bare menn, sier Amal Aden.

Da likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) møtte somaliere denne uka for å snakke om hvordan en kan få flere somaliske kvinner ut i jobb, var det bare menn som sto på invitasjonslista. Det reagerer somaliske Amal Aden sterkt på. Hun er ikke alene. Hun sier flere kvinner i det somaliske miljøet er sjokkert og fornærmet over møtet som ble dekket av TV 2, og mener Helleland ved å invitere bare menn til å snakke om kvinners utfordringer forsterker den patriarkalske kulturen hun og mange kvinner har kjempet mot i årevis.

– Jeg er sjokkert. Mange kvinner i det somaliske miljøet ser på dette som en fornærmelse, sier Aden til Dagsavisen.

Bakgrunnen for møtet var at så få somaliske kvinner kommer seg inn på jobbmarkedet, og for å øke sosial mobilitet blant innvandrere.

– Tilbakemeldingene er at man må ha mannen med. En innvandrerkvinne kommer seg ikke ut i arbeid hvis ikke mannen støtter det, sa Helleland til TV 2.

Det er vel å bra å inkludere menn, sier Aden. Men å ikke ta med kvinner på en samtale som nettopp handler om kvinner, forsterker problemet heller enn å løse det.

Les også: Somaliske forbilder

Snakk med oss!

– Tenk deg hvis dette handlet om norske kvinner, og bare norske menn ble invitert for å prate om utfordringene kvinner har. Det ville blitt ramaskrik. Vi kommer fra et av verdens minst likestilte land, og når vi bor i Norge blir vil likevel behandlet på denne måten. Vi er mange i det somaliske miljøet som er rystet, sier Aden.

Aden deler Hellelands bekymring over at så mange somaliske barn vokser opp i fattigdom, men oppfordrer statsråden til å snakke med dem det gjelder, ikke om dem.

– Hun bør snakke med dem det gjelder, altså somaliske kvinner som ikke er i jobb, det er de som kan forklare problemet og peke på løsninger, sier Aden.

Les intervju med Aden om økt muslimhat: – Frihet frarøves muslimske kvinner

Forsterker mannskultur

Også kommunalminister Jan Tore Sanner (H) deltok på det times lange møtet på Tøyen med somaliske menn. Aden tror de har misforstått somalisk æreskultur.

– Vi, somaliske kvinner, blir latterliggjort i det somaliske miljøet på grunn av saker som denne. Dette bekrefter inntrykket av at somaliske kvinner ikke kan ta ansvar for seg selv. Det sender veldig alvorlige signaler også til unge jenter i vårt miljø, sier Aden.

Helleland lover å snakke med både kvinner og menn om hvordan vi kan få flere kvinner ut i arbeid, og sier hun i mars i år møtte med innvandringsbakgrunn. I en e-post til Dagsavisen svarer hun:

– Denne gangen var det mennenes tur. Jeg mener det er helt nødvendig å snakke med menn om likestilling og om hvordan vi kan få flere kvinner ut i arbeid. Det gjelder ikke minst det somaliske miljøet, hvor kvinnenes yrkesdeltakelse er svært lav. Møtet ga oss flere nye og interessante perspektiver, som vi skal bruke aktivt i regjeringens arbeid med likestilling og integrering framover. Jeg kan love at vi skal fortsette å snakke med både menn og kvinner i innvandrermiljøene om likestilling, fordi det er et felles ansvar der begge kjønn må være med for å skape endring.

På spørsmål om Helleland har møtt eller planlegger å møte somaliske kvinner som ikke står i jobb, svarer statsråden, gjennom sin kommunikasjonsavdeling, verken ja eller nei: 

– Regjeringen og jeg går neste år i gang med en ny samarbeidsstrategi for barns sosiale mobilitet. Noe av det viktigste vi gjør for å redusere antall familier med vedvarende lavinntekt, er å sørge for at flere minoritetskvinner kommer i jobb. I forbindelse med dette arbeidet vil jeg møte norsk-somaliske kvinner, skriver Helleland.