Pappvinsalget øker i Norge.

Alkoholsalget faller

Alkoholforbruket er tilbake på samme nivå som i 1980.

 

Det blir solgt mer vin i kartong, men ellers viser salgstallene fortsatt fall i alkoholomsetningen. Alkoholforbruket er tilbake på samme nivå som i 1980. Vinsalget har hatt en jevn økning siden starten av 1980-tallet og passerte brennevinsomsetningen allerede i 1995.

Når totalsalget av vin er litt på vikende front, er det fordi salget av sterkvin faller, mens vi fortsatt kjøper mer svakvin.

Pappvin

Det er først og fremst salget av såkalt pappvin som øker, mens salget av både øl og brennevin har en markant brattere nedadgående kurs.

Det viser ferske tall fra Folkehelseinstituttet (FHI) for 2015.

Innenlands omsetning av alkohol per innbygger nådde en topp i 2008 med 6,8 liter ren alkohol.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Omsetningen er gradvis redusert til 6,0 liter i 2015. (NTB)