Aldri før har det vært nødvendig med over 50 poeng for å komme inn på sykepleierutdanninga

Det største funnet blant årets søkertall til høyere utdanning er at antall søkere til sykepleierutdanninga er rekordhøyt hos alle utdanningsinstitusjoner som tilbyr det. Amalie (24) og Sebastian (19) gleder seg til å begynne på sykepleie til høsten.

Også andre helse- og sosialfaglige utdanninger som vernepleie, barnevern, bioingeniør og fysioterapi blir stadig mer populære. Av de 4000 nye studieplassene regjeringen innførte i år, går 1.100 til medisin-, sykepleie og barnevernutdannigner.

Les også: 108.000 søkere har fått studieplass – det er rekordmange

Prorektor ved Oslomet, Nina Waaler synes det er godt å se at så mange søker seg til yrkesutdanninger som handler om å hjelpe mennesker.

– Aldri før har det vært nødvendig med over 50 poeng for å komme inn på sykepleierutdanninga hos oss, sier Waaler under en pressekonferanse fredag. 

Nytt emne i sykepleierutdanninga 

Waaler mener det er, og fortsatt vil være et skrikende behov for flere sykepleiere. 

– I år har befolkningen fått innblikk i hvor krevende og viktig sykepleieryrket er. Årets sykepleierstudenter på Oslomet er de første som vil få et emne i teknologi og samfunn som en integrert del av utdanninga, sier Waaler. 

– Der vil de lære hvordan de kan delta i innovasjonsprosesser og bidra til å ta i bruk teknologi innenfor sitt fagfelt, men også reflektere over teknologiens konsekvenser både sosialt, etisk og moralsk, legger hun til. 

Prorektor ved Oslomet, Nina Waaler gleder seg til å ta imot de nye studentene til høsten. Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix. 

Gleder seg til studiestart 

Amalie Rudsether (24) og Sebastian Torres (19) er blant de mange ivrige søkerne til sykepleierutdanninga ved Oslomet. 

– Jeg føler meg heldig som fikk studieplass i år når så mange har søkt, sier Torres. 

– Jeg gleder meg veldig til å begynne på sykepleien. Vi har fått se hvor viktig dette yrket er, sier Rudsether. 

– Har koronapandemien vært med å påvirke valget deres om å studere sykepleie?

– Ja. Jeg hadde egentlig sykepleie som andrevalg, men så endret jeg det til førstevalg dagen før fristen for omjusteirnger. Jeg endret fordi jeg tenkte «wow, det er faktisk folk som trenger hjelp». Jeg vil bidra med det jeg kan, sier Torres, som kommer rett fra videregående skole. 

Slik han ser det for seg nå, ønsker han å bruke utdanninga si på å jobbe med eldre og barn. 

Rudsether derimot, har to år av en bachelor i psykologi. Underveis i studiet fant hun ut at hun heller ville bli sykepleier. Koronapandemien har økt motivasjonen for faget. 

– Jeg har alltid ønsket å jobbe med mennesker og bidra til at de får et bedre liv. Det føler jeg at jeg kan gjøre som sykepleier, sier hun. 

Rudsethers plan med studiet er enten å bygge på med en terapeututdanning og bli sexolog, eller å jobbe med vanskeligstilte innenfor rus og psykiatri. 

Les også: Høyere krav til sykepleiestudenter

Et brennende hjerte for sykepleie

Alle helse- og sosialfaglige utdanninger på alle avdelingene til Høyskolen på Vestlandet (HVL) har også lange ventelister, rekordmange søkere og høyere poengkrav. I Bergen har poenggrensen for ordinærkvoten økt fra 50.8 i fjor til 53.4 i år for å komme inn på sykepleierutdanninga, og det er 1.500 på venteliste.

– Vi har Norges nest største sykepleierutdanning og vi er veldige glade for at vi i år har kunnet sende ut 950 tilbud om plasser ved denne utdanninga. Vi håper at mange takker ja, sier rektor ved HVL, Berit Rokne til Dagsavisen. 

Hun er selv utdanna sykepleier og har et brennende hjerte for denne utdanninga. Hun er glad for at så mange velger det sporet, og mener utdanningen kan brukes til mye. 

– Effekten av koronapandemien har sikkert gitt flere søkere, men dette er en utdanning som Norge vil ha behov for i framtiden. Det er mye pleie og omsorg som skal gjøres etter korona også, sier hun. 

Selv om antall søkere til sykepleiestudiet har økt, har andelen mannlige søkere sunket. Rokne, skulle gjerne sett en bedre kjønnsbalanse. 

Fikk plass på journalistikk- og lærerutdanningene 

Selv om søkertallene til sykepleiertudanninga er dominerende høye i år, er også andre studier svært populære. 

Anders Svartberg (23) begynner på Oslomets bachelorprogram i journalistikk til høsten. Med en tidligere bachelor måtte han søke seg inn på annengangsvitnemål, som i år hadde en poenggrense på 59. 

– Jeg har lenge hatt en interesse for faget og gleder meg til å komme i gang, sier han til Dagsavisen. 

Fra venstre: Kommende lærerstudent Magnus Windelstad (21) og kommende journalistikk student Anders Svartberg (23). Foto: Thale Heidel Engelsen. 

Nasjonalt har færre søkt seg til lærerutdanninga i år enn i fjor. Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim skulle likt å se flere søkere til denne utdanninga.

– Ikke bare i antall. Jeg ønsker meg flere menn og flere med innvandrerbakgrunn til lærerutdanninga, sier han.

Magnus Windelstad (21) blir student ved grunnskolelærerutdanninga ved Oslomet denne høsten. Han har jobbet to år som assistent på barneskole og ønsker nå å fortsette å jobbe med barn og ungdom.

– En god lærer klarer å danne en relasjon til elevene og skape glede rundt læring, sier han til Dagsavisen. 

Han tror at hjemmeskole under korona kan ha fått folk til å tro at læreryrket er hardere enn man trodde tidligere, og at det kan ha hatt innvirkning på at utdanninga i år har færre søkere. 

– Men jeg gleder meg veldig til å begynne. Jeg er spent på hvordan korona kommer til å påvirke studiestart, fadderuke og alt det sosiale, sier han. 

– Takk nei hvis du ikke planlegger å studere i år 

Resultatet av søkertallene til høyere utdanning kan oppsummeres slik: antall studieplasser har økt, antall nye studenter har økt og antall tilbud som utstøtes øker jevnt og trutt. 

 • I år har 150.000 søkt seg til de 61.000 studieplassene Norge tilbyr. Av disse er over 90 prosent kvalifisert
 • 58.649 søkere har i år fått tilbud om studieplass ved sitt førstevalg.
 • Omtrent 28.000 har ikke fått noe tilbud i det hele tatt. 

Tallene som presenteres er basert på hovedopptaket og de tilbudene som er sendt ut til søkerne denne uken. Opptaket fortsetter og søkerne må takke ja eller nei på tilbudet de har fått. Fristen for det er fredag denne uken, 23.59. 

Tidligere år har mange studenter takket nei til tilbud om studieplass, og ofte er det flere som ikke møter opp ved studiestart. Da iverksettes suppleringsopptak. 

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) er fornøyd med årets søkertall til høyere utdanning. Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix. 

Fordi det er såpass mange konkurrenter om plassene i år, oppfordrer Asheim alle som er tilbudt en studieplass, men som har bestemt seg for å ikke begynne å studere, til å si nei så fort som mullig. Da kan de som står i kø og ønsker plass, få tildelt det raskt og planlegge livet sitt deretter. 

Les også: Flere tar høy utdanning: – Masteren min hadde ikke vært nødvendig for å få den jobben jeg har

Tilbud ved de ulike institusjonene

Alle utdanningsinstutisjoner har rekordmange søkere i år. Her ser du en oversikt over hvor mange som har fått tilbudt plass ved fire av landets største universiteter og høyskoler. 

 • 7.939 søkere har fått tilbud om studieplass ved Oslomet. 
 • For første gang har 37 av Oslomets studieprogrammer en poenggrense på over 50 for å komme inn. 
 • 6.936 har fått tilbud om studieplass ved Høyskolen på Vestlandet (HVL). 
 • Studiet det er vanskeligst å komme inn på ved HVL er fysioterapi, med en poenggrense på 56.3. De ser også en stor økning i antall søkere til økonomiske og administrative fag. 
 • 7.602 har fått tilbud om studieplass ved Norges arktiske Universitet (UiT). 
 • UiT har flest søkere til psykologi, rettsvitenskap, medisin og paramedisin, og teknologifag. 
 • 2.034 har fått tilbud om studieplass ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). 
 • NMBU har sett en stor økning i antall søkere til økologi, naturforvaltning og tradisjonelle landbruk- og skogfag. De ser også en økning i økonomifag.