Generalsekretær i LHL, Frode Jahren, mener det er på høy tid å se sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse. Han utfordrer helseministeren til å følge opp ord med handling. FOTO: ARNE OVE BERGO

Alarmerende dødstall blant psykisk syke

Inaktivitet, rusmidler, tobakk og dårlig kosthold gjør at psykisk syke lever kortere enn friske. – Et klassespørsmål, mener interesseorganisasjon.

– Fysisk og psykisk helse henger sammen. Det er barnelærdom i helselære. Likevel tar vi ikke hensyn til det. Det er det skandaløse her, sier Frode Jahren, generalsekretær i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL).

I dagens Dagsavisen har han skrevet et leserinnlegg der han maner helsemyndighetene til å se fysisk og psykisk helse i sammenheng. Han viser til flere forskningsprosjekter som viser at folk som sliter med den psykiske helsa også veldig ofte sliter med den fysiske helsa. Det gjør at psykisk syke ofte lever kortere enn friske.

Røyk og alkohol

– Det er noen sammenhenger som er enkle å observere, som har med levevaner å gjøre. For eksempel alkoholbruk, tobakksbruk, inaktivitet og kosthold. Det andre er rett og slett mekanismer som gjør at når du er syk blir kroppen stresset. Psykisk syke har også høyere betennelsesreaksjoner i kroppen. Det er en risikofaktor i seg selv, sier Jahren.

Han mener vi kunne fått et dramatisk fall i antall døde etter hjerte- og karsykdommer om vi hadde tatt sammenhengen mellom psykisk og fysisk helse på alvor.

– Å ha oppmerksomhet på at de som sliter med den psykiske helsa også sliter med den fysiske helsa, kan ha stor betydning for forekomsten av hjerte- og karsykdommer, sier han.

Kjenner igjen problemene

Tove Gundersen, generalsekretær i paraplyorganisasjonen Rådet for psykisk helse, sier til Dagsavisen at hun kjenner problematikken godt.

– Vi vet at inaktivitet og ulike levekår ofte følger med psykiske lidelser, og fører til kortere levetid og dårligere livskvalitet. Det er noe av det som gjør at vi ønsker fokus på å være i aktivitet. Det har også andre gode aspekter, som å gjøre noe meningsfylt og være mer sosialt aktiv, sier hun, og legger til:

– Vi vet at det er sånn at de som sliter med den psykiske helsa også har dårlige nettverk. Å være aktiv, gå på tur eller kafé, og være i aktivitet kan være svært effektivt.

Hun forteller at for eksempel folk som sliter med en schizofrenilidelse kan leve mellom 15 og 20 år kortere enn et friskt menneske. Hun savner også konkrete tiltak fra helsemyndighetenes side.

Mer enn ord

Nå legger LHL press på helsemyndighetene for å ta sammenhengen mellom fysisk og psykisk helse på alvor.

– Det er et skritt i riktig retning at helseministeren og statsministeren prater om det, og sier de er opptatt av det. Så skal de få litt mer tid, fordi de har varslet at de skal komme med opptrappingsplaner. Vi er veldig spente på om det blir noe mer enn bare ord. De har bevilget litt mer penger, men ikke så mye at det gjør noen forskjell. Akkurat nå er det for tidlig tå felle en dom, men vi har veldig høye forventninger når de prater så varmt, pent og offensivt om dette, sier Jahren.