Sps Per Olaf Lundteigen sitter i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. FOTO: NTB SCANPIX

- Alarmerende dårlig tilbud

PSYKISK HELSE: Norge refses for andelen unge som havner på trygd, mange fordi de har psykiske lidelser. Nå trengs det en ny opptrappingsplan, etterlyser Senterpartiet.

- At så mange ungdommer har psykiske problemer er en av de største utfordringene vi har, sier Per Olaf Lundteigen (Sp), som sitter i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

Senterpartiet foreslår nå en ny kommunal opptrappingsplan for psykisk helse som skal gå over fem år og bli finansiert gjennom nye, øremerkede midler.

Flere unge står utenfor arbeidslivet på grunn av helseproblemer, spesielt psykiske lidelser. Blant de mellom 25 og 29 år med uførepensjon har halvparten en psykisk lidelse som årsak til uførhet. Den store andelen unge uføre har Norge fått kritikk for av OECD.

 

- Behov for å styrke

Det har tidligere vært en opptrappingsplan for psykisk helsetilbudet i kommunene, men den ble avsluttet i 2008.

- Siden da har det ikke vært slike øremerkede midler, og utviklingen i kommunene er alarmerende, sier Kjersti Toppe, som er første nestleder i helsekomiteen på Stortinget.

- Det har ikke vært noen vekst i det psykiske helsetilbudet, og derfor er det behov for å styrke dette nå. Den blåblå regjeringen sier at de satser på psykisk helse, men foreløpig mener jeg at det har vært for lite forpliktende, fortsetter Toppe.

 

- Skrikende behov

Senterpartiet er klare på at de foreslår øremerkede midler til kommunale tilbud, ikke til spesialisthelsetjenesten.

- Det er et skrikende behov for å styrke behovet i kommunene. En ny SINTEF-rapport som kom i høst viser også at én av fire psykiatri-innleggelser kunne vært unngått om kommunen hadde hatt et bedre tilbud, sier Toppe.

Helseminister Bent Høie (H) mener regjeringen er godt i gang med å gjøre noe med tilbudet i kommunene.

- Helseregionene har fått tilbake instruksen de rødgrønne fjernet, om at psykisk helsevern og rus skal prioriteres. Vi har øremerket mer midler til behandling for både rus og psykiske lidelser, og vi er i gang med å styrke det psykiske helsetilbudet i kommunene, sier Høie.

sofie.prestegard@dagsavisen.no