Anders Behring Breivik flirte flere ganger i dag under aktors prosedyre, også da aktor ba om at han blir dømt utilregnelig.

Aktor: - Breivik er utilregnelig

Tvil har ført til at aktor mener Anders Behring Breivik er utilregnelig.

Aktor Svein Holden legger ned påstand om at Anders Behring Breivik skal overføres til tvungent psykisk helsevern. Aktoratet mener han er strafferettslig utilregnelig.

Gode argumenter

Allerde tidlig i prosedyren slo aktor Svein Holden fast at det er verre at en psykotisk dømmes til forvaring enn at en ikke-psykotisk dømmes til tvungent psykisk helsevern.

Holden brukte tid på å presisere at det er blitt presentert gode argumenter i løpet av rettssaken både for at Breivik er strafferettslig tilregnelig og at han er utilregnelig.

To argumenter Holden trakk fram for at Breivik kan være tilregnelig, var at helsepersonellet på Ila fengsel ikke kunne rapportere om noen psykotiske trekk, og at heller ikke en rekke fagpersoner som har snakket med ham siden 22. juli, har observert psykotiske trekk.

– Det er svakheter ved alle disse argumentene, men ser vi de sammen tegner de et robust bilde av Breivik som en tilregnelig gjerningsperson, sa Holden.

Beviskravene

– Men så er det spørsmålet: kan bevisførselen med høy grad av sikkerhet utelukke at Breivik var psykotisk 22. juli? Dersom vi er i stand til det, skal han idømmes forvaring, dersom vi ikke kan avvise det, er alternativet tvungent psykisk helsevern, sa Holden.

Holden diskuterte i prosedyren hvor sterke beviskrav som må foreligge for om en person skal kunne dømmes som tilregnelig.

Han trakk fram en avgjørelse fra Høyesterett fra 1979 for å belyse spørsmålet. Saken dreide seg om det må stilles like strenge krav til tilregnelighet som til vurderingen om tiltalte har begått den straffbare handlingen.

– Det sentrale er at Høyesterett sier at det ikke kan stille samme krav til bevisstyrke som gjelder om tiltalte har foretatt handlingen, men at det må stilles høyere krav enn sannsynlighetsovervekt, sa Holden.

Det vil altså si at sannsynlighetsovervekt må ligge på minst 51 prosent.

Holden viste også til at det i Norsk rettstidende åpner for at det kan være mindre forskjeller mellom det medisinske og det juridiske psykosebegrepet. Han mente imidlertid det ikke vil være nødvendig i denne saken.