Aktorene Svein Holden og Inga Bejer Engh vil ikke si om de vil anke dommen før hele opplesningen er unnagjort i Oslo tingrett.

Akoratet avviser ikke anke

Aktorene vil ikke kommentere om de vil anke dommen før opplesningen er ferdig. Advokat advarer mot anke.

Aktorene Svein Holden og Inga Bejer Engh vil ikke si om de vil anke dommen før hele opplesningen er unnagjort i Oslo tingrett. Opplesningen er ventet å vøre ferdig tidligst rundt klokka 16.00

Avviser ikke anke

– Vi er spente på å høre hvordan retten har argumentert, sa Holden da retten tok en pause klokken 11 fredag.

Han ville ikke si om aktorene allerede fredag vil si om de skal anke eller ikke, eller om de vil ta betenkningstid. Holdens kollega Inga Bejer Engh sier hun var forberedt på at tingretten kunne komme fram til en slik slutning, men var ellers knapp i kommentarene.

– De har tydelig vurdert det annerledes enn oss, sa hun.

Tror ikke på anke

Advokat John Christian Elden tror ikke riksadvokaten vil anke terrordommen fordi kjennelsen om tilregnelighet er innenfor aktoratets subsidiære påstand.

Den kjente advokaten mener at dommen mot Anders Behring Breivik viser at rettssystemet fungerer og at dommerne er selvstendige. Han tror ikke det ligger an til noen anke:

– Vi får håpe at Breivik gjør det forsvarerne sa i går ved å vedta dommen på stedet. Da vil neppe riksadvokaten anke til hans gunst, også fordi dette er innenfor deres subsidiære påstand, sier Elden til Aftenposten.

Elden sier de pårørende er opptatt av at Breivik skal holdes bak murene så lenge han utgjør noen fare.

– Det vil han bli uansett hvilke reaksjon retten velger, sier Elden.

Må ta hensyn

Advokat Frode Sulland mener at det kan være flere gode grunner til å anke dommen mot Anders Behring Breivik, men mener aktoratet må la hensynet til de berørte veie tyngre.

Den erfarne strafferettsadvokaten peker på flere momenter ved dommen mot Breivik som det kunne vært nyttig å få en endelig avklaring på i øverste ankeinstans Høyesterett. Spesielt viktig er det å få tydeligere veiledning rundt hvor mye tvil som er tilstrekkelig for å erklære en tiltalt for strafferettslig utilregnelig.

– Men jeg vil i likhet med alle andre si at nå får det være nok, av hensyn til samfunnet og ikke minst de berørte. For dem vil nye runder i rettssystemet være en stor påkjenning. En anke bør av den grunn unngås, sier Frode Sulland til NTB.

Han mener rettens begrunnelse for å finne Breivik tilregnelig vil være avgjørende for hva aktoratet velger å gjøre. Hvis dommerne mener Breivik må være tilregnelig basert på hva de har sett og hørt, sammenholdt med de øvrige bevisene, er sjansen for anke mindre.

– Men hvis aktoratet i dommen blir utfordret på jussen, de hevdet jo i sin prosedyre at de nærmest var tvunget til å konkludere som de gjorde ut fra rent juridiske vurderinger, så tror jeg en anke er langt mer sannsynlig, sier han. 

 

Flere bistandsaadvokater har også utrykt at de håper at det ikke blir en anke i saken.