Det haster med å få forlenget Oslos T-bane til Akershus universitetssykehus, mener Jan Bøhler, leder av Oslo Ap og Aps storbyutvalg. FOTO: MIMSY MØLLER

Ahusbanen på vent

KOLLEKTIVTILBUD: I dag håper Jan Bøhler (Ap) han får svar på når regjeringen egentlig vil begynne å bidra økonomisk til byggingen av den etterlengtede Ahusbanen.

Fram til ganske nylig trodde «alle» at staten ville begynne å bevilge penger til Ahusbanen fra 2018. Men av et brev undertegnet statssekretær John-Ragnar Aarset (H) i Samferdselsdepartementet, går det fram at pengene først kan komme flere år senere.

 

- Ikke aktuelt

- Statlige investeringstilskudd «vil ikke være aktuelt innenfor inneværende 10-årsperiode», skriver Aarset.

- Dermed virker det som regjeringen bare vil være med og finansiere Fornebubanen, og ikke Ahusbanen, fram til 2023, sier Bøhler.

En slik utsettelse kan få store negative konsekvenser for både miljøet og folks helse, både i Oslo og på Romerike, mener han.

Innholdet i brevet fra Aarset har ført til stor oppstandelse, ikke minst på Romerike, hvor mange har ventet utålmodig på en forlengelse av Oslos T-bane til Ahus i mange år allerede. Folk kan rett og slett ikke tro at det kan gå mot en utsettelse av Ahusbanen, også kalt Romeriksbanen.

- Hele saken beror på en misforståelse, sa leder i Akershus Arbeiderparti, Sverre Myrli, til Romerikes Blad nylig.

- Selvsagt skal Romeriksbanen bygges, og arbeidet skal etter planen igangsettes i 2018, slik Oslopakke 3 beskriver. Det er det ingen tvil om, tilføyde han.

Også Jan Bøhler understreker at Oslopakke 3, som er et stort samferdselsmessig spleiselag med staten som sentral deltaker, tilsier at staten skal begynne å bidra økonomisk fra 2018. Men på grunn av Aarsets brev, føler han likevel at det er nødvendig å stille følgende spørsmål til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp), om saken i Stortinget i dag:

- I den reviderte avtalen om Oslopakke 3, som er framforhandlet mellom Oslo og Akershus og staten, er det slått fast at finansieringen av Ahusbanen skal starte i perioden fra 2023, og hele prosjektet bygger på det. Innebærer departementets brev at regjeringen vil utsette byggingen av Ahusbanen?

 

23.000 flere i året

- Hvorfor er det så viktig å komme i gang med byggingen av Ahusbanen i 2018?

- Byggingen bør heller forseres enn å forsinkes. Fram til 2030 vil Oslo og Akershus få 23.000 flere innbyggere hvert år. Flere store boligprosjekter i Lørenskog og Skedsmo vil være nødvendige for å ta unna denne befolkningsveksten. Disse boligprosjektene er i stor grad basert på at det kommer T-baneløsninger. Hvis Ahusbanen blir forsinket, kan det føre til at utbyggerne nøler med å gjennomføre byggeplanene sine, begynner Bøhler.

- Senere byggestart vil også forsinke mulighetene til å få løst forurensingsproblemer og til å få innfridd klimaforpliktelser. Ahusbanens betydning blir altfor ofte undervurdert. Den handler om å få et godt kollektivtilbud til det store sykehuset, men den handler også om så mye mer, fortsetter Bøhler.

- Veldig mye av trafikken på Romerike og inn til Oslo er i dag bilbasert. Trafikktellinger viser over 100.000 biler på E6 ved Alnabru daglig. Med Ahusbanen, vil veldig mange flere få et bedre kollektivtilbud. Det blir omtrent som da T-banen ble bygd i Groruddalen på 1960-tallet.

tor.sandberg@dagsavisen.no