Norske hemmelige tjenester advarer mot flere ekstreme islamister. Her demonstrerer flere utenfor den amerikanske ambassaden i forbindelse utgivelsen av videoen "Innocence of Muslims".

Advart mot navngitte ekstremister

I et hemmelig stortingsmøte ble norske toppolitikere orientert om potensielle islamistiske terrorister i Norge.

Møtet skal ha foregpått 1. oktober, ifølge Dagbladet.

Justisminister Grete Faremo (Ap) og forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) orienterte på det hemmelige møtet i den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget om den økende terrorfaren i Norge.

Flere potensielle islamistiske terrorister ble navngitt på møtet.

Navngitt for første gang

Ifølge Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Forsvarets Etterretningstjeneste (E-tjenesten) har frykten for et terrorangrep i Norge aldri vært større enn i dag, skriver Dagbladet.

Flere av dem avisen har snakket med, sier rett ut at norske myndigheter bruker forholdsvis små ressurser på terrorfaren som er økende mot Norge.

Dagbladet får opplyst at ministrene hadde med seg ledelsen i både PST og E-tjenesten under den hemmelige orienteringen. Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) deltok også. Dette skal være første gang det er gitt opplysninger om navngitte personer på et slikt møte.

Konfliktområder

Totalt skal det ifølge opplysningene være i overkant av 40 personer i Norge som blir sett på som mulige og farlige terrorister. Flere av dem reiser mye til konfliktområder.

En håndfull har etnisk norsk opprinnelse, men har konvertert til islam. De andre er både afghanere, pakistanere, irakiske kurdere og somaliere. Det skal også være menn fra Tunisia og Algerie blant de ekstreme islamistene norske myndigheter frykter skal begå terrorhandlinger i Norge. Noen av dem har norsk statsborgerskap, andre har av ulike årsaker fått innvilget oppholdstillatelse i Norge.

Skjerpet trusselvurdering

Tidligere i år konkluderte PST slik i sin trusselvurdering:

«Ekstrem islamisme vil fortsatt utgjøre den største terrortrusselen for Norge i 2012. Selv om det er få personer i Norge som støtter ekstrem islamisme, er rekrutteringen til enkelte miljøer økende. Lederskikkelser i miljøene kan utnytte dette til å etablere celler eller grupper i Norge som har til hensikt å planlegge voldelige aksjoner. Norge fremstår som sentralt i fiendebildet til enkelte av disse lederne.»

Denne vurderingen skal i dag være skjerpet, ifølge Dagbladet.