Erna Solberg (H) og Siv Jensen (Frp) har gått til valg om å fjerne fedrekvoten. Her under andre dag av de borgerlige sonderingene i Nydalen.FOTO: HEIKO JUNGE/NTB SCANPIX

Advares mot å fjerne pappapermen

NY REGJERING: Arbeidslivet er ikke modent for å avvikle fedrekvoten, slår administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge fast. Han ber Siv Jensen (Frp) og Erna Solberg (H) om å holde fingrene unna fedrekvoten i regjeringsforhandlingene.

Arbeidsgiverorganisasjonen Finans Norge retter en bønn til de borgerlige partilederne som sitter i sonderinger i Nydalen: Ikke fjern fedrekvoten.

Bønnen retter seg ikke minst mot Siv Jensen (Frp) og Erna Solberg (H).

De to partiene har gått til valg på at de vil fjerne ordningen som gjør at 14 av ukene med foreldrepermisjon er forbeholdt far. Holder de dette valgløftet vil det få konsekvenser for norsk arbeidsliv, mener administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge. I et debattinnlegg i Dagsavisen i dag argumenterer han for at arbeidslivet rett og slett ikke er modent for at fedrekvoten avvikles.

 

- Sender et viktig signal

Kreutzer er overbevist om at fedrekvoten har betydning for kvinners stilling på arbeidsmarkedet.

- Den reflekterer at barn har to foreldre som er like viktige. Den sender et viktig signal både til kvinner og til menn, sier han til Dagsavisen.

Kreutzer slår fast at mannens stilling er styrket i familien, og kvinnens i arbeidslivet. Han mener fordelingen av permisjonstida derfor kan betraktes som en logisk konsekvens av endrede kjønnsroller i samfunnet. Utviklingen går i riktig retning, skriver han og viser til at kvinner gjør det godt i utdanningssystemet. Men samtidig peker han på fordelingen av lederstillinger, og konkluderer med at mange derfor vil hevde at «vi har et stykke vei å gå».

- I dette perspektivet vil en avskaffelse av fedrekvoten kunne påvirke kvinners muligheter i arbeidsmarkedet negativt, og denne risikoen bør vi ta alvorlig, advarer Kreutzer.

 

Borgerlig strid

Fedrekvoten var en viktig sak i valgkampen, og er nå et stridsspørsmål mellom de borgerlige partiene som nå er i sonderinger.

- Dette er nok et tema i sonderingene, sier KrFs familiepolitiske talsmann Øyvind Håbrekke til Dagsavisen. Han vil ikke kommentere sonderingene, men er glad for innspillet fra Finans Norge.

- Det er positivt at en så stor arbeidsgiverorganisasjon markerer at den vil beholde fedrekvoten, sier han.

Også Venstres Abid Raja sier dette er en sak de har med seg inn i sonderingene. Raja viser til at det er flertall på Stortinget for å beholde fedrekvoten.

- Derfor er det lite sannsynlig at Høyre og Frp får gjennomslag for å fjerne den, sier han.

For mens Høyre og Frp vil la familiene fritt bestemme hvordan de vil fordele permisjonen, er KrF og Venstre i likhet med de rødgrønne sterke motstandere av å fjerne fedrekvoten. De mener det vil føre til at færre fedre tar ut permisjon hjemme hos de små. KrF foreslår å redusere fedrekvoten til 10 uker, mens Venstre ønsker en tredeling av permisjonstida.

Fjerning av ordningen ble vedtatt av et splittet Høyre-landsmøte, og det spekuleres i at dette er et punkt der Høyre kan gi seg. Sentrale Høyre-politikere har åpnet for dette. KrFs forslag kan bli resultatet av borgerlige regjeringsforhandlinger.

 

Slipper å forhandle

Idar Kreutzer slår fast at de menneskelige ressursene er samfunnets og bedriftenes viktigste ressurser, og at det i arbeidslivets perspektiv er viktig å rekruttere, utvikle og beholde dyktige medarbeidere.

- Jeg tror det er helt avgjørende for å være en attraktiv arbeidsgiver, at man ser sine medarbeidere som hele mennesker. Da må bedriftene også tilpasse og tilrettelegge for livsfasene til sine medarbeidere. Hvis ikke finner medarbeiderne andre og mer framtidsrettede arbeidsgivere, sier han.

Fedrekvoten har betydning for menns mulighet til å ta ut permisjon også i finansnæringen, mener Kreutzer.

- Fedrekvoten betyr at far ikke behøver å forhandle med verken arbeidsgiver eller mor for å få sin ønskede permisjon. Det gjelder også i finansnæringen, sier han.

 

Også NHO advarer

Finans Norge er ikke den eneste arbeidslivsorganisasjonen som advarer Erna Solberg mot å fjerne fedrekvoten. Tidligere har NHO-leder Kristin Skogen Lund advart mot det samme. I et intervju med Dagsavisen i vår slo hun fast at dagens foreldrepermisjonsordning allerede er fleksibel og gir foreldrene muligheten til å kombinere jobb med familie. NHO-sjefen gikk da hardt ut mot forslag fra Høyres programkomité om å fjerne fedrekvoten og samtidig beholde kontantstøtten.

- Dette vil svekke kvinners stilling i arbeidslivet og tappe næringslivet for viktig kompetanse, sa Lund.

Hun mener det er naivt å tro at fedrene fortsatt vil ta ut lang permisjon når de ikke har en kvote, og viser til Danmark, der fedrene sluttet å ta permisjon da fedrekvoten ble fjernet.

samfunn@dagsavisen.no