NHO-sjef Kristin Skogen Lund mener Norge har arbeidsinnvandringen å takke for den veksten vi har opplevd de siste 15-20 årene.

Advarer mot EØS-opprør

Mens EØS-avtalen splitter LO, er NHO-sjef Kristin Skogen Lund klar i talen: uten fri flyt av arbeidskraft ville Norge stoppet opp.

 

Når LO samles til kongress i Oslo på mandag, er det ventet at EØS-avtalen vil bli gjenstand for heftig debatt. Flere forbund, blant dem EL og IT og Fellesorganisasjonen, har allerede fattet vedtak om EØS-exit. Fellesforbundet er delt på midten, mens Handel og Kontor vil reforhandle dagens avtale. Det samme går trolig Frp inn for på sitt landsmøte denne helgen.

– Vårt fundament

EØS-opprøret blir møtt med en tydelig advarsel fra NHO-sjef Kristin Skogen Lund:

– EØS-avtalen er fundamentet for hele vår økonomi. Den gir norske bedrifter tilgang til et marked som er hundre ganger større enn vårt eget. Norsk næringsliv er veldig utadrettet, og de som tror at vi bare kan få en ny handelsavtale, undervurderer det faktum at toll er en veldig liten del av EØS-avtalen. Den store fordelen er at vi er under samme regelverk som EU, sier Skogen Lund.

Også avtroppende LO-leder Gerd Kristiansen slår ring rundt EØS-avtalen.

– For dem som skal lede LO videre, tror jeg det kommer til å være vanskelig hvis vi får et vedtak som sier at vi skal si opp EØS-avtalen. Når man legger sammen fordeler og ulemper, har avtalen over de årene vi har hatt den, tjent oss godt, selv om den har med seg en del elementer vi gjerne skulle vært foruten, sier hun til NTB.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Sosial dumping

Samtidig vedgår Skogen Lund at EØS-avtalen har bydd på utfordringer for blant annet byggebransjen, som etter østutvidelsen av EU i 2004 har slitt med sosial dumping, svart arbeid og redusert lønnsvekst.

– Jeg deler den bekymringen, men jeg mener likevel ikke svaret er å si opp EØS-avtalen. All veksten Norge har opplevd de siste 15–20 årene, bygger på arbeidsinnvandringen. Vi ville ikke klart oss uten, sier Skogen Lund.

I stedet må regjeringen finne fram pisken for å få bukt med de useriøse aktørene, mener hun.

– Det må få større konsekvenser å drive ulovlig og vi må bli flinkere til å ta de som driver useriøst. I tillegg må vi se på noe av regelverket. Det er ikke rettferdig at underleverandører som ikke betaler lønn mellom oppdrag får konkurrere med bedrifter som har faste ansatte. Men vi må ikke bli for kategoriske. Vi kan ikke forby all innleie, sier NHO-sjefen.

Les også: Vil ha folkeavstemning om EØS

– Allmenngjøring viktig

Tidligere Fafo-forsker Line Eldring, som nå er rådgiver i Fellesforbundet, mener på sin side at allmenngjøring er og har vært det viktigste verktøyet i kampen mot sosial dumping.

– I møte med et stort omfang arbeidere som aksepterte dårligere betingelser, viste arbeidsmarkedet vårt seg å være sårbart. Det er blant annet fordi vi har lavere avtaledekning enn mange andre europeiske land. Derfor tok vi i bruk den sovende loven om allmenngjøring av tariffavtaler, slik at det ble innført minstelønn i enkelte bransjer. Det har vært et veldig viktig virkemiddel mot sosial dumping, og det er ingenting innenfor EØS-avtalen som hindrer oss i å fortsatt bruke det, sier Eldring.