Abortgrensen kanbli flyttet til 16. uke

Ap og SV kan komme til å vedta en utvidelse av grensen for selvbestemt abort på sine landsmøter til våren.

I SVs forslag til nytt partiprogram er det flertall for at grensen utvides fra 12 til 16 uker.

Ap-kvinnenes leder Karita Bekkemellem Orheim går også inn for en utvidelse. Neste helg tar hun saken opp på Aps landskvinnekonferanse. Hvis forslaget får støtte her vil Ap-kvinnene fremme forslag om å utvide abortgrensen på partiets landsmøte i vår.

– Hvis begge partier går inn for å utvide grensen til 16 uker – er dette noe en eventuell ny regjering bør gjøre noe med?

– Ja. Vi fatter ikke vedtak for å leke sier Karita Bekkemellem Orheim til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

SVs helsepolitiske talsmann Olav Gunnar Ballo slår også fast at en regjering med de to partiene kan komme til å endre grensen for selvbestemt abort.

Ulik behandling

I dag er det nemnder som avgjør søknader om abort etter 12. uke. Undersøkelser fra Statens helsetilsyn har blant annet vist at det er vanskeligere å få innvilget senabort på konservative Sørlandet enn på liberale Østlandet. Det er denne forskjellsbehandlingen som har ført til at man både i Ap og SV nå vurderer å utvide abortgrensen og avskaffe nemndene.

I SV vil spørsmålet imidlertid føre til tøff debatt. Det er nemlig bare et knapt flertall i programkomiteen som går inn for å utvide grensen til 16 uker.

Ap-kvinnene kommer trolig til å støtte Karita Bekkemellem Orheims forslag om å utvide grensen for selvbestemt abort.

– Blir det mer vrient å få med seg Ap-landsmøtet?

– Jentene i vårt parti får det som de vil. Det kan ta litt tid men de får det som de vil til slutt sier Bekkemellem Orheim.

Hvis Ap og SV i en ny regjering vil utvide abortgrensen må de forhandle med Senterpartiet som ifølge leder Åslaug Haga står fast på at 12 uker er en riktig grense.

Motstandere

KrFs stortingsrepresentant May-Helen Molvær Grimstad synes SV og Ap har en dårlig begrunnelse for å utvide abortgrensen.

– Å utvide grensen fordi det er ulik behandling i nemndene synes jeg er å angripe problemet i feil ende. Da bør man heller sørge for at det blir lik behandling over hele landet sier hun.

Lege Ola Didrik Saugstad ved Rikshospitalet er også imot utvidelse.

– Et av argumentene da tolvukersgrensen ble innført var at man skulle gi fosteret økende verdi med økende modning. For meg betyr dette at det etiske alvoret ved en abort også øker dess lenger ut i svangerskapet man kommer sier han til Dagsavisen.

Saugstad er professor i pediatri og jobber med for tidlig fødte barn.

– Jeg frykter en utvidet grense vil bidra til å redusere fosterets beskyttelse over tid; at vi alle gradvis sløves og mister respekten for den som er svak.

Tilhengere

Britt-Ingjerd Nesheim professor og avdelingsoverlege ved Kvinnesenteret på Ullevål universitetssykehus har tidligere fremmet forslag om utvidelse av grensen for selvbestemt abort.

– Et tilsvarende forslag fra Ap og SV er absolutt noe jeg stiller meg bak blant annet på grunn av nemndenes forskjellsbehandling. Det er heller ikke noe som tyder på at aborttallene vil stige som følge av en utvidelse. I Sverige går grensen i uke 18 uten at dette har ført til flere senaborter enn i Norge forklarer hun til Dagsavisen.

Nesheim får støtte av Kjell Å. Salvesen leder i Norsk Gynekologisk Forening:

– Fordi jeg ikke tror praksis blir annerledes enn i dag samtidig som kvinnene kan få slippe nemndene sier han.

Jan Helge Solbakk professor i medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo ser heller ikke noe dramatisk i en eventuell utvidelse.

– Uansett hvor mange uker fosteret er er det den gravide kvinnen selv som er best i stand til å foreta et slikt valg. Det er hun som blir sittende igjen med smerten savnet og spørsmålene – uavhengig av hvem som tar beslutningen.