Å plassere og ta ansvar

Redd Barna fryser samarbeidet med Telenor etter at det er avslørt at mindreårige arbeider for Telenors underleverandør Mizan Hatim Engineering i Bangladesh. Redd Barna mener hensynet til barns rettigheter ikke har vært høyt nok prioritert i Telenors arbeid.

Røde Kors vurderer også sitt samarbeid med Telenor. Røde Kors forventer at Telenor umiddelbart iverksetter tiltak som forhindrer bruk av barnearbeid og lovstridige arbeidsforhold i arbeid som utføres på oppdrag fra Telenor.

Telenor svarer med å trekke seg ut av samarbeidet med Mizan Hatim Engineering. Kommunikasjonsdirektør i Telenor, Ingrid Schiefloe, sier til Dagsavisen at Mizan Hatim Engineering ikke viste noen vilje til å rydde opp i barnearbeidet, noe Telenor satt som en betingelse for videre samarbeid. Derfor ønsker ikke Telenor å ha noe mer med Mizan Hatim Engineering å gjøre.

Derfor stikker Telenor. Og lar barnearbeiderne i Bangladesh stikken.

Redd Barna og Røde Kors avviser ikke at de kan samarbeide meget godt med Telenor i framtida om selskapet skikker seg vel, men det er hittil usagt fra den kanten om de regner Telenor som skikket for samarbeid etter at Telenor har snudd ryggen til jobben som må gjøres, i stedet for å brette opp ermene og møte utfordringene ansikt til ansikt.

Når Telenor trekker seg fra samarbeidet med Mizan Hatim Engineering harTelenor mistet en mulighet til å forhindre at barn blir utnyttet i arbeid i Bangladesh. Så hvem skal da rydde opp? Redd Barna? Som ikke har lyst til å samarbeide med Telenor som faktisk kunne gjort noe med det?

I stedet troppet Redd Barna og fem andre organisasjoner opp hos næringsministeren i går ettermiddag for å be ham om å ta ansvar i Telenor-saken. Det begynner å nærme seg en ansvarsfraskrivelse fra hjelpeorganisasjonenes side.