65.000 registrerte brudd på arbeidsmiljøloven i sykehjemsetaten i Oslo siden 2013

Det er registrert over 65.000 brudd på arbeidsmiljøloven i sykehjemsetaten i Oslo siden 2013, ifølge Aftenposten.

Siden 2013 og til 1. september 2019 har det vært 65.694 registrerte lovbrudd på arbeidstidsbestemmer i sykehjemsetaten i Oslo, skriver avisen.

To tredjedeler av alle brudd skyldes ulovlig søndagsarbeid for ekstravakter. Altså at det arbeides flere søndager på rad. Ekstravakter står for to tredjedeler av dette, skriver etaten.

Oversikten viser at det har blitt færre lovbrudd de siste årene, men at de fortsatt er høye.

– Vi har vært tydelige på at det er den enkelte etatsdirektør som er ansvarlig for at bestemmelser ikke brytes og at avvik følges opp. Det har vært gjentatt blant annet i etatsstyringsmøter, sier byråd Tone Tellevik Dahl (Ap) for eldre, helse og arbeid i Oslo.

Sykehjemsetaten har rundt 4.200 ansatte, fordelt på 21 ulike sykehjem. Per 1. september var det registrert 4.019 brudd på arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser i etaten.

Ifølge sykehjemsetaten kan det reelle tallet være lavere, fordi lokale avtaler med tillitsvalget om å bruke unntaksbestemmelser i loven ikke er lagt inn i datasystemene alle steder.

Helseetaten driver en rekke ulike tjenester for kommunen, blant annet legevakten, den kommunale tannhelsetjenesten, psykososiale helsetilbud og rehabilitering. Etaten ansetter rundt 1.200 personer. Her var det registrert 1.460 brudd på arbeidsmiljølovens arbeidstidsbestemmelser i de seks første månedene i 2019.

Bruddene var knyttet til for kort hviletid mellom vakter, for kort ukentlig friperiode og at ble jobbet flere søndager på rad.