I fjor svarte 6,3 prosent av elevene på norske skoler at de blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere.

6,3 prosent sier de blir mobbet på skolen

I fjor svarte 6,3 prosent av elevene på norske skoler at de blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere. Mye av mobbingen blir ikke oppdaget av voksne. Det kommer fram i Elevundersøkelsen 2016.

 

Av André Lorentsen

6,3 prosent er et samlet tall for elever som i en eller annen kombinasjon er mobbet av medelever, voksne på skolen eller digitalt av medelever.

Om man bare regner med dem som mobbes av medelevene er andelen 4,6 prosent. I overkant av 40 prosent svarer at ingen voksne visste om mobbingen. 16 prosent svarer at skolen visste om mobbingen, men ikke gjorde noe.

Les også: – Skolene sminker bort mobbing

Holdes utenfor

Når det gjelder type mobbing, svarer nesten 70 prosent av elevene som blir mobbet ofte, at de blir kalt stygge ting og ertet på en sårende måte. 46 prosent blir holdt utenfor og baksnakket, mens 23 prosent opplever fysisk mobbing.

– Det er svært alvorlig at barn blir mobbet uten at det blir fanget opp. De voksne på skolen og i barnehagen må bli flinkere til å oppdage mobbing. I budsjettet for 2017 har regjeringen satt av ekstra penger til kompetansehevingstiltak, slik at voksne i skole og barnehage skal få mulighet til å lære mer om hvordan de kan avdekke mobbing, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Vil lovfeste

– Det er alvorlig. Elever skal bli tatt på alvor når de sier fra om mobbing. De som jobber i skolen må ha kunnskap om hvordan man avdekker og stopper mobbing, og følger opp elevene og miljøet. Vi har flere tilbud til skolene for å styrke denne viktige kompetansen, sier direktør i Utdanningsdirektoratet Hege Nilssen.

1,8 prosent svarer at de blir mobbet av voksne på skolen to til tre ganger i måneden eller oftere og 1,9 prosent svarer at de blir mobbet digitalt to til tre ganger i måneden eller oftere.

– Mobbing er forferdelig for den som blir utsatt for det, og et alvorlig samfunnsproblem. Vi vil derfor lovfeste hva skolene skal gjøre når barn blir mobbet, og gi dagbøter til kommuner som ikke følger opp. Ingen skal kunne snu seg vekk og la være å gripe inn, sier Røe Isaksen.

430.000 svar

Resultatene om mobbing kan ikke direkte sammenlignes med resultatene fra tidligere år. I Elevundersøkelsen 2016 er spørsmålene om mobbing endret. Samtidig er spørsmålene om krenkelser tatt ut.

I 2015 svarte 3,7 prosent at de ble mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere, men da hadde ikke undersøkelsen egne spørsmål om digital mobbing og om voksne som mobber.

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elever får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Cirka 432.000 elever har svart på Elevundersøkelsen høsten 2016. Den var obligatorisk for 7. trinn, 10. trinn og vg1. (NTB)

Debatt: Mobbing er foreldrenes ansvar