I begynnelsen av september var det 4.292.960 gyldige norske pass, ifølge Politidirektoratet. Dermed er det mange nordmenn som velger å holde seg innenfor landets grenser, og som ikke bidrar til utviklingen i retning stadig flere flyreiser til utlandet.

500.000 nordmenn kan ikke reise utenlands

Om lag en halv million norske statsborgere er «strandet» i Norge fordi de ikke har gyldig pass.

 

Dette går fram av tall Dagsavisen har fått fra Politidirektoratet og Statistisk sentralbyrå.

Selv om det er omtrent 4,8 millioner norske statsborgere, er det bare i underkant av 4,3 millioner gyldige norske pass per dags dato.

– Alle utenlandsreiser

– Hvorfor er det så mange som mangler pass, fagdirektør Atle Roll-Matthiesen i Politidirektoratet?

– Det er frivillig å skaffe seg pass i Norge. Vi anbefaler likevel at du tar med pass på alle utenlandsreiser. Det ble gjeninnført midlertidig grensekontroll på Indre Schengen-grense fra 26. august i år, og kontrollen forlenges fram til 1. november. Grensekontroll mellom land som er medlem av Schengen-samarbeidet kan innføres på kort varsel. I tillegg krever ofte fly- og fergeselskaper og hoteller gyldig ID-dokument ved innsjekking.

– Så nå er det ingen land vi kan besøke uten pass?

– Gjeninnføringen av midlertidig grensekontroll på Indre Schengen-grense betyr at du alltid må ha med deg gyldig pass når du skal reise utenlands.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Sikreste ID-dokument

– Trenger vi pass til noe annet enn utenlandsreiser?

– Passet er det sikreste ID-dokumentet vi har. Internasjonale krav setter sterke føringer til sikkerhet. Spesielt vil kravene til ID-kontroll bli strengere for å redusere faren for misbruk. Sikker identitet er helt avgjørende for å forebygge kriminalitet og sikre borgerne en tryggere hverdag, svarer Roll-Matthiesen.

Sikker identifisering er også viktig i forbindelse med valg, slik som det nylig gjennomførte stortingsvalget.

– Som legitimasjon godtas vanlige identifikasjonspapirer med velgerens navn, fødselsdato og bilde, som for eksempel pass, bankkort og førerkort, opplyser Ingvild Åsgård, kommunikasjonssjef for valg i Oslo.

Roll-Matthiesen tilføyer at pass er eneste godkjente ID-bevis hvis det oppstår behov for å legitimere seg hos andre lands myndigheter. Ved statsbesøk eller andre større hendelser, kan det dessuten bli innført kortvarig passkontroll i land man er i.

Ved reiser til utlandet må også barn ha pass, men disse «barnepassene», varer ikke lenge. For barn under 5 år må passet fornyes annethvert år. For barn mellom 5 og 10 år er passet gyldig i 3 år. For barn mellom 10 og 16 år, er det gyldig i 5 år.

Billigere

Dette behovet for hurtige bytter, kompenseres noe ved at pass for barn koster 270 kroner, mens de som er over 16 år må betale 450 kroner. Dette er likevel langt billigere enn hva som var tilfellet fram til 2017-2008. Da var prisen 420 kroner for barn og 990 kroner for voksne.