Leder Stein Lier-Hansen i Norsk Industri vil ta et oppgjør med trygdeutviklingen. FOTO: NTB SCANPIX

370 milliarder til 1,3 millioner nordmenn uten jobb

370 milliarder i trygdeutbetalinger får Stein Lier-Hansen i Norsk Industri til å reagere. Nå vil han ta et oppgjør med trygdeutviklingen.

Neste år regner staten med å bruke 370 milliarder kroner på å lønne 1,3 millioner personer utenfor arbeidslivet. På sju år har trygdebudsjettet økt med 50 prosent. Lier-Hansen mener dette er en håpløs utvikling.

– Dette problemet har kommet i skyggen fordi vi i Norge har hatt penger nok til å la systemet gå rundt, sier han til Vårt Land.

Gode trygdeordninger gjør at mange ikke er motivert til å jobbe, mener den tidligere statssekretæren i Jens Stoltenbergs første regjering.

– Det gjør noe med oss psykisk at staten har så mye penger. Mange går i fella og tenker at de kan leve fint på trygd, sier han.

Den største gruppen utgifter kalles sosiale formål og har økt med 17 milliarder kroner til 314 milliarder fra i fjor. Alderspensjon utgjør drøyt halvparten av denne summen, som også rommer sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uførepensjon, ifølge Dagens Næringsliv.

 

– Feil framstilling

Arbeidslivspolitisk talskvinne Anette Trettebergstuen i Ap mener det blir helt feil å medregne pensjonister som trygdede i denne sammenstillingen.

– Å jobbe for at flere eldre kan stå lenger i arbeid er et viktig mål for regjeringen. Derfor har vi gjennomført pensjonsreformen, som gjør det mer lønnsomt å fortsette å arbeide. Med den har vi fått ned andelen som pensjonerer seg på AFP før de fyller 67 fra 25 prosent til 15 prosent, sier hun til NTB.

Lier-Hansen mener problemet handler om at stadig færre er i jobb. I løpet av den rødgrønne regjeringens tid har kostnadene til folketrygden økt med 123 milliarder kroner, eller 50 prosent. Til sammenligning har det totale statsbudsjettet i samme periode økt med 30 prosent. Dermed tyder mye på at trygdede nordmenn får en stadig større del av pengene som staten sitter på.

 

Bedre tilrettelegging

Lier-Hansen understreker at det er viktigere å stimulere folk til å jobbe enn å kutte i trygdene.

– Nå må man se på hvordan trygdede faktisk stimuleres til å gå tilbake til arbeidslivet. Samfunnet må legge bedre til rette for at de som har restarbeidsevne kan gå inn i den type oppgaver de kan klare. Dette er et samfunnsproblem mer enn et problem for den enkelte bedrift, sier Lier-Hansen.

Nestleder i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, Karin Andersen (SV), mener tallene gir et feilaktig bilde. Det meste av økningen har sammenheng med at vi blir stadig eldre og får mer i pensjon, noe som er bra, mener hun.

Trettebergstuen framhever at regjeringen de siste årene har bidratt til å løfte mange pensjonister med lav inntekt over fattigdomsgrensa. (NTB)