3.703 personer koronasmittet – over 300 innlagt på sykehus

302 pasienter er for øyeblikket innlagt på sykehus med covid-19-smitte, melder Helsedirektoratet fredag. 76 av dem får behandling med respirator.

Tilsvarende tall torsdag var 266 innlagte og 70 med respiratorbehandling.

81 personer er innlagt på intensivavdeling. I alt har 112 pasienter vært innlagt på intensivavdeling. Én av disse skal være 14 år.

77 prosent av de innlagte er menn. Halvparten er registrert med en eller flere underliggende sykdommer, ifølge data fra Norsk intensivregister.

Fredag er det totalt meldt om 3.703 personer med påvist covid-19 til meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Andelen som tester positivt, er økende.

Tallene er oppdatert fredag klokka 15. Folkehelseinstituttets (FHI) dagsrapport, som er basert på MSIS-oppdateringen ved midnatt, fortalte om 3.581 smittede.

Dette er symptomene på korona

Totalt 78.036 personer var testet for covid-19 per 26. mars klokken 15.

I snitt har rundt 4 prosent testet positivt gjennom utbruddet så langt, men andelen positive av dem som er testet, har økt de seneste dagene, opplyser FHI.

77 prosent av de innlagte er menn. Halvparten er registrert med en eller flere underliggende sykdommer, ifølge data fra Norsk intensivregister.

Det er totalt 16 koronarelaterte dødsfall varslet til FHI per fredag klokken 8. Gjennomsnittsalderen er 84 år, og den yngste var 69 år.

For første gang er mer enn halvparten av tilfellene smittet i Norge. 51 prosent har nå fått viruset innenfor rikets grenser, mens 18 prosent har fått det i Østerrike. For 16 prosent av de meldte er smittested ukjent, ifølge FHI-rapporten.