25 tvillingaborter av friske fostre siden 2016

Siden Helsedepartementet i 2016 slo fast at det er lov med tvillingaborter av friske fostre, er det utført 25 slike aborter i Norge.

 

Det er utført totalt 38 fosterreduksjoner av tvillinger siden 2016, der 13 var begrunnet med sykdom hos foster. Det er P4-nyhetene som har hentet inn tallene fra Nasjonalt kompetansesenter for invasiv fostermedisin ved St. Olavs hospital som utfører inngrepene.

I 2001 åpnet Helsedepartementet for tvillingabort når fosteret har alvorlig sykdom, kalt selektiv fosterreduksjon. I februar 2016 slo de fast at dette også gjelder friske fostre fram til tolvte uke av graviditeten.

– Det er få kvinner som søker om dette. Vi har hatt noen få gravide som søker om reduksjon i friske tvillingsvangerskap. Dette hadde vi ikke før 2016, sier leder av Nasjonalt kompetansesenter for invasiv fostermedisin, Torbjørn Eggebø.

Les også: Ropstad: Visste at Solberg ville svare positivt på abortutspillet

Kristelig Folkepartis nestleder Kjell Ingolf Ropstad har i forbindelse med partiets veivalg bedt Høyre og Arbeiderpartiet avklare deres standpunkt om tvillingaborter, siden KrF ønsker å forby dette. I sin begrunnelse sa Ropstad blant annet at loven slik den er i dag er for liberal og at «nordiske kvinner reiser til Norge for å få utført abort på tvillinger.»

St. Olavs hospital opplyser til P4 at det ikke har vært noen utenlandske pasienter som har fått uført fosterreduksjon i Norge. (NTB)