234 dager uten togdokumenter

I nær åtte måneder, mens krangelen gikk om jernbanereformen, ble ikke Jernbanedirektoratets postjournal oppdatert.

I denne perioden har det derfor ikke vært mulig å få oversikt over inn- og utgående post og journalførte interne dokumenter på vanlig måte.

Norsk Lokomotivmannsforbund reagerer sterkt på dette, og påpeker at Jernbanedirektoratet har en sentral rolle i gjennomføringen av anbudskonkurransene på jernbanen.

– Det er uheldig at det i forbindelse med gjennomføringen av den omstridte jernbanereformen legges ytterligere lokk over informasjonen til offentligheten, sier forbundsleder Rolf Ringdal.

– For våre medlemmer og for de ansatte vil dette i verste fall være et angrep på demokratiet i arbeidslivet, fortsetter han.

Saken fortsetter under bildet. 

Rolf Ringdal, leder i Norsk Lokomotivmannsforbund, er sterkt kritisk til dokument-rotet. Foto: NTB Scanpix

Les også: Transportforsker: – Det er synd at jernbaneselskapene slåss mot hverandre istedenfor å samle seg mot sin felles fiende 

Beklager sterkt

115 offentlige virksomheter, blant annet Jernbanedirektoratet, legger ut sine postjournaler på eInnsyn, som erstattet Offentlig elektronisk postjournal (OEP) i februar i fjor. Det opplyser Difi, Direktoratet for forvaltning og ikt til Dagsavisen.

Dermed byr eInnsyn i utgangspunktet på store muligheter til innsyn i mange ulike saker, for den som ønsker det. I praksis har det ikke vært en slik tilgang til Jernbanedirektoratet siden oktober i fjor.

– Det stemmer at siste overføring av journalopplysninger fra Jernbaneverket til eInnsyn var 29. oktober 2018, opplyser Are Kvistad, kommunikasjonsrådgiver i Difi.

Kommunikasjonssjef Svein Horrisland i Jernbanedirektoratet, forklarer dette slik:

– Vi har tatt store tekniske problemer med å få lastet opp til eInnsyn siden oppgraderingen av vårt arkivsystem i månedsskiftet oktober/november i fjor. Dette ble meldt inn til vår IT-leverandør, men heller ikke de har klart å finne årsaken og løse problemet til tross for flere purringer fra vår side, og ulike forsøk gjennom vinteren og våren på å få lastet opp postjournalen.

Jernbanedirektoratet tar like fullt selvkritikk.

– Vi føler vi har gjort det vi kan overfor vår IT-leverandør, men når problemet ikke ble løst burde vi parallelt ha lagt ut postjournalen på våre nettsider og bedt eInnsyn om å legge ut en melding om dette. Dette ble ikke gjort, noe vi sterkt beklager, fortsetter Horrisland.

– Når det er sagt har vi gitt ut postjournalen på forespørsel, og hjulpet dem som har henvendt seg til oss med å få innsyn i dokumenter ved å gjøre søk i vårt arkivsystem, tilføyer han.

Saken fortsetter under bildet. 

DATAPROBLEMER: Jernbane­direktør Kirsti Slotsvik, fotografert da Go-Ahead vant kontrakten om Sørlandsbanen 17. oktober, like før postjournalen til direktoratet sluttet å bli oppdatert. FOTO: NTB SCANPIX

Jernbane­direktør Kirsti Slotsvik, fotografert da Go-Ahead vant kontrakten om Sørlandsbanen 17. oktober, like før postjournalen til direktoratet sluttet å bli oppdatert. Foto: NTB scanpix

Fikk du med deg denne? Norge er langt fra det eneste landet med bompenger

– Svært kritikkverdig

Man må vite at dokumenter eksisterer før man kan be om innsyn i dem, parerer Øystein Dypedal, leder av Lokomotivpersonalets forening Bergensbanen. Han fikk mistanke om at noe var galt med Jernbanedirektoratets postjournal etter at Dagsavisen 19. juni omtalte en ny rapport fra samme direktorat. Da Dypedal begynte å lete etter denne rapporten i postjournalen, fant han den ikke, og heller ikke andre dokumenter datert senere enn oktober 2018.

– Jeg mener det er svært kritikkverdig at Jernbanedirektoratet har vært klar over at postlistene ikke er offentliggjort siden da, sier Dypedal.

– Hvordan kan vi ha tillit til et direktorat som er godt kjent med dette problemet, men likevel velger å ikke gjøre noe med det?

Heller ikke Ringdal ser med blide øyne på dette.

– Jernbanedirektoratet har en sentral rolle i gjennomføringen av anbudskonkurransen på jernbanen, noe som i utgangspunktet har begrenset åpenheten i forbindelse med drift og organisering av jernbanen i Norge. At direktoratet da, med eller uten hensikt, innskrenker innsyn er svært kritikkverdig, sier Ringdal.

– Vi må jo kunne forvente at databasen på eInnsyn.no er oppdatert, følger Dypedal opp.

– Men nå skjønner jeg hvorfor jeg ikke har funnet så mange interessante dokumenter om anbudet på Bergensbanen, tilføyer han, med henvisning til Trafikkpakke 3: Vest.

Ut og reise? Her har jernbanen stengt for sommeren. 

– Legger vekt på åpenhet

Horrisland avviser blankt at Jernbanedirektoratet på noen som helst måte har forsøkt å holde tilbake informasjon.

– Antydningene om at manglende publisering av postjournalen er gjort med viten og vilje, tilbakevises på det sterkeste, sier Horrisland.

– Jernbaneverket legger vekt på åpenhet, og har nå lagt ut en ajourført postjournal på våre nettsider etter at vi ikke har klart å løse de tekniske problemene knyttet til eInnsyn. Samtidig ber vi om forståelse for at det i en anbudsfase om trafikkpakkene, er nødvendig å skjerme konkurransesensitiv informasjon. Jernbanedirektoratet begynte å jobbe «på spreng» med å få lagt ut postjournalen på sine nettsider, etter at Dagsavisen første gang tok kontakt med direktoratet om denne saken. Samtidig fikk Dagsavisen opplyst at «IT- leverandøren har også forsikret oss om at opplasting til eInnsyn har høyeste prioritet.»

Når det gjelder rapporten som Dypedal ikke fant i postjournalen, ble den publisert på Jernbanedirektoratets nettsider 19. juni, opplyser Horrisland.

– Før vi ble kjent med Lokomotivforbundets kritikk og bakgrunnen for denne, påpeker kommunikasjonssjefen.

 

Trafikkpakkene 

* Trafikkpakke 1: Sør: Omfatter Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen. Kontrakten ble tildelt Go-Ahead i oktober, med trafikkstart 15. desember i år.

* Trafikkpakke 2: Nord: Omfatter Dovrebanen, Raumabanen, Rørosbanen, Trønderbanen, Meråkerbanen Nordlandsbanen og Saltenpendelen. Kontrakten ble tildelt SJ Norge 17. juni , med trafikkstart 20. juni 2020.

* Trafikkpakke 3: Vest: Omfatter Bergensbanen og Vossabanens regiontog mellom Bergen-Voss-Myrdal og lokaltog Bergen-Arna. Kontrakten skal signeres i desember, med trafikkstart i desember 2020.

* Jernbanedirektoratet har overfor Samferdselsdepartementet, dessuten anbefalt to trafikkpakker for det sentrale østlandsområdet med trafikkstart i desember 2022 og i desember 2024.