Innenriks

Stadig færre minstepensjonister – og kvinneandelen går ned

Andelen minstepensjonister har falt jevnt og trutt over mange år. Av litt over 1 million pensjonister var det 129.800 minstepensjonister i første kvartal.

Dette er 6,8 prosent lavere enn samme kvartal i 2023, og hele 15,4 prosent lavere enn første kvartal i 2014, viser tall fra Nav.

Nedgangen skyldes blant annet høyere opptjening blant yngre aldersgrupper.

Blant kvinnelige pensjonister mottok 20,3 prosent minstepensjon, ned fra 22,4 prosent i samme kvartal i fjor. Mens andelen mannlige minstepensjonister har holdt seg relativt stabil de siste ti årene, har det vært en kraftig nedgang blant kvinner.

Flest menn tar tidlig pensjon

Mer enn hver femte voksen bosatt i Norge i mars 2024 er alderspensjonist, og økningen fra første kvartal 2023 er 2,1 prosent.

41,7 prosent av nye alderspensjonister i første kvartal valgte å pensjonere seg før fylte 67 år. De fleste av disse var 62 år.

Flere menn (52,3 prosent) enn kvinner (30,1) valgte å pensjonere seg tidlig.

– Dette må sees i sammenheng med at mange kvinner har lavere opptjening enn menn og dermed ikke har mulighet til å starte tidlig uttak, og at flere kvinner allerede mottar full uføretrygd eller andre pensjoner og trygdeutbetalinger, skriver Nav.

Lavere kvinneandel

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) peker på at en stadig lavere andel er minstepensjonister er kvinner. Grunnen er at arbeidslivet er blitt mer likestilt.

– Vi har bygget videre på dette, ved å innføre tjenestepensjon fra første dag og første krone. Dette gir bedre opptjening for fremtidens pensjonister, sier hun til NTB.

Hun understreker at selv om det blir færre minstepensjonister, så skal alle ha noe å leve av. Derfor har regjeringen prioritert å øke minstepensjonen, sier hun videre.

– I fjor ble minstepensjon for enslige økt med 4000 kroner. Pensjonistene fikk ett rekordgodt oppgjør i 2023, og pensjonene økte med 8,5 prosent.

Mer fra Dagsavisen