Innenriks

Flertallet av menn på krisesenter har minoritetsbakgrunn

Av menn som søkte tilflukt på krisesentre i Norge i 2022, var flertallet menn med minoritetsbakgrunn.

Kvinner med minoritetsbakgrunn er i overvekt på krisesentre i Norge, men i 2022 hadde også flertallet av de mannlige beboerne minoritetsbakgrunn.

Det viser tall som Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har fått fra alle krisesentrene, skriver Aftenposten.

95 menn på krisesenter i 2022 hadde minoritetsbakgrunn. Det utgjør 62 prosent.

Gjennomsnittsalderen var 34 år, det var fem år lavere enn for menn uten minoritetsbakgrunn. Et gjennomsnittlig opphold varte i 33 døgn, mot åtte døgn for andre menn.

Mer fra Dagsavisen