Innenriks

Ligger an til flertall for ny abortlov

Minst tre av Sps representanter ligger an til å stemme for utvidelse av abortgrensa, og dermed ligger det an til flertall for ny abortlov, ifølge Klassekampen.

Regjeringen har varslet at den vil legge fram forslag til ny abortlov før sommeren. Den vil inneholde en utvidelse av abortgrensen til uke 18, slik abortutvalget anbefalte i sin rapport i desember.

Med Sp-representantenes stemmer nærmer det seg et flertall for utvidelse av abortgrensa, skriver Klassekampen.

Sp-politikerne avisen har snakket med, understreker at de vil vente på lovforslaget før de går ut offentlig med en endelig konklusjon.

Margrethe Haarr fra Hedmark sier at hun er for selvbestemt abort og mener at kvinnen bør ha mulighet til å ta beslutningen selv.

– Men jeg har lyst til å se hva regjeringen foreslår før jeg konkluderer, sier Haarr.

I helgen meldte NRK at også fem stortingspolitikere fra Fremskrittspartiet går inn for å utvide grensen for selvbestemt abort til 18 uker, i strid med partiledelsens standpunkt.

Venstre, Arbeiderpartiet, SV, MDG og Rødt er partiene som vil stemme for ny abortgrense. De har 80 representanter på Stortinget, men forslaget trenger minst 85 for å bli vedtatt. Dermed kan Sp og Frps stemmer avgjøre utfallet.

Mer fra Dagsavisen