Innenriks

Mekling i gang for hotell- og restaurantbransjen

Meklingen er i gang i lønnsoppgjøret for ansatte i hoteller, restauranter og flycatering. Om partene ikke blir enige, blir det streik mandag.

Partene møttes lørdag formiddag på Riksmeklerens kontor.

Fristen går ut ved midnatt natt til mandag. Det er Fellesforbundet og Parat som forhandler med NHO Reiseliv.

Blir det ikke enighet, går medlemmer ut i streik. Fellesforbundet har varslet at de tar ut 1518 ansatte i 77 bedrifter. Parat tar ut 262 ansatte i tre bedrifter.

– Forventer lønnsløft

Parats medlemmer har klare forventninger om lønnsløft etter flere år med reallønnsnedgang, erklærer forhandler Turid Svendsen.

– Disse arbeidstakerne har fysisk krevende arbeid og mange jobber på kvelder, helger og helligdager og uten et fast antall timer. Grunnlønn og tillegg er etter vår oppfatning ikke høye nok til å kompensere for den åpenbart høyere helserisikoen som slike uforutsigbare arbeidstider innebærer, sier hun.

– Presset bransje

NHO Reiseliv påpeker at andel av lønnskostnadene i overnattings- og serveringsbransjen er mye høyere enn gjennomsnittet i andre næringer. I 2022 gikk 36,9 prosent av utgiftskronene til lønn.

Samtidig viser at bransjen har vært under press. Høyere rente kombinert med høye råvarepriser, strømpriser, lønnskostnader og færre bookinger er bakteppet som rammer mange bedrifter, ifølge NHO Reiseliv.

– En kraftig lønnsøkning på toppen av dette vil være vanskelig for mange reiselivsbedrifter å håndtere, skriver de på sine nettsider.

Les også: Enighet i meklingen for byggeindustrien

Mer fra Dagsavisen