Innenriks

Pensjonsforliket vedtatt på Stortinget

Et bredt flertall på Stortinget vedtok torsdag endringer i pensjonssystemet. Det betyr en gradvis økning av pensjonsalderen og en ny sliterordning.

Regjeringspartiene Ap og Sp forhandlet fram et forlik med SV, Høyre, Venstre, KrF og MDG, mens Rødt og Fremskrittspartiet står utenfor.

Vedtaket betyr at pensjonsalderen skal økes gradvis fra og med 1964-kullet.

Det skal også innføres en «sliterordning» i folketrygden for dem som ikke klarer å stå i arbeid så lenge som pensjonssystemet legger opp til. Den alminnelige aldersgrensen for statsansatte og andre medlemmer i Statens pensjonskasse økes fra 70 til 72 år, i tråd med aldersgrensen for ansatte i privat sektor.

Les også: Pensjonen endres: Ti spørsmål og svar


Mer fra Dagsavisen