Innenriks

Høyre refser regjeringens ruspolitikk: – Frykter en «diskrimineringsreform»

Høyres Sandra Bruflot rister på hodet av signalene fra regjeringen når det gjelder den varslede rusreformen. – På vei i veldig feil retning, frykter hun.

– Vi har ventet regjeringens alternativ til vår rusreform i tre år. Hvis det de foreslår som «forebygging», er ransakelser, spyttprøver og andre virkemidler politiet ikke skulle hatt, så er vi på vei i veldig feil retning, sier Bruflot, som er ruspolitisk talsperson i Høyre.

Hun reagerer særlig på to ting:

* Senterpartiet har sagt at de vil gi politiet flere verktøy for å kunne avdekke besittelse og bruk av narkotika, etter at Riksadvokaten har satt foten ned mot ransakelser ved mistanke om dette.

* Regjeringen har varslet at de ønsker endre loven slik at rusavhengige møtes med helsehjelp ved bruk og besittelse, men at det fortsatt skal være straffbart.

– Jeg skjønner ikke hvordan de skal klare å skille de som er rusavhengige og «verdige nok» til å slippe straff og de som ikke er det og skal straffes. Det er noe veldig galt i å si at du må få livet ditt enda mer ødelagt, bli enda sykere og mer avhengig før vi skal hjelpe deg, og før det skal vi straffe deg, sier Bruflot til NTB.

– De bør legge fra seg tanken om at vi skal ha noen regler for dem som man mistenker at bruker illegale rusmidler, og andre regler for resten av befolkningen. Hvis ikke er jeg redd vi får en diskrimineringsreform, sier hun.

Reformen strandet

Da Høyre satt i regjering la de fram en omfattende rusreform som skulle avkriminalisere bruk og besittelse av narkotika. Målet var at folk som ble tatt for dette, skulle møtes med oppfølging og behandling i stedet for straff.

Men rusreformen strandet i Stortinget da den ikke fikk støtte av Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Partiene har varslet sin egen rusreform i regjering.

– Vi må ha en kunnskapsbasert ruspolitikk. Rusreformutvalget klarte ikke å finne belegg for at rusbruken vil øke dersom man avkriminaliserer, sier Bruflot.

Hun mener at all statistikk viser at dagens ruspolitikk ikke har fungert.

– Vi har hatt en ruspolitikk som gjør at vi er på Europa-toppen i overdosedødsfall, som gjør at ungdom ikke har ringt ambulanse når kompisen har tatt overdose, sier hun.

– En dårlig idé

Bruflot mener at et minimum må være at samme regler gjelder for alle. Hun mener også det er problematisk å gi politiet flere virkemidler for å avdekke bruk eller besittelse.

– Det du mistenkes for må være alvorlig nok for at politiet skal kunne ransake deg, sjekke mobilen eller kaste deg på glattcelle. Så hvis Senterpartiet og regjeringen vil gi politiet de verktøyene, mener de enten at denne forholdsmessigheten ikke skal gjelde, eller så må de heve straffene. Det er en dårlig idé, og ingenting tyder på at det vil få ned rusbruken, sier hun.

Hun mener slike verktøy i prinsippet vil være diskriminerende.

– Hva er Høyres løsning da?

– Vi til gjøre det enkelt å få hjelp, avskaffe de lange ventetidene som er på rusbehandling nå, og sørge for flere lavterskeltilbud. Vi er for avkriminalisering, men vi vil fortsatt at de som blir tatt for bruk og besittelse skal ha oppmøteplikt til rådgivning og hjelp.

– I tillegg vil vi styrke politiet. De kan gjøre en kjempejobb når det gjelder forebygging, men da må de kunne bruke tid og ressurser på å være oppsøkende og ute i ungdomsmiljøene.

– Ruspolitikken må forbedres

Lisa Marie Ness Klungland, som er helsepolitisk talsperson for Senterpartiet, sier til NTB at Høyre er enige med Sp om at ruspolitikken må forbedres.

− Så skiller vi lag når Høyre går til et så uansvarlig skritt som å ville gjøre det straffefritt med festdop.

Hun sier det er forskjell på hvordan vi skal møte en person med langvarig rusavhengighet, en ungdom som holder på å falle utenfor og en voksen person som ser på narkotikabruk som rekreasjon.

− Høyre ønsker å ta alle under en kam med en generell straffefrigjøring. Vi vil ha ulike tiltak. Hjelp for personer med rusavhengighet og en tydelig konsekvens for de som vil utforske narkotikabruk. Det skal være straffbart å gå rundt med kokain, ecstasy og cannabis, sier Klungland.

Skal finne gode løsninger

Sp-politikeren mener Høyre ignorerer problemene med ungdomskriminalitet og økningen i kokainbruk blant ungdom.

− Narkotika er en sterk pengedriver for ungdomskriminaliteten. Da må politiet få bekjempe narkotikabruk. Derfor har vi ekspertutvalg som ser på hvordan politiet kan få gjøre dette på en god måte, sier hun.

− Høyre velger å skyve de mennesker med rusavhengighet foran seg, og ignorerer store grupper med ungdom. Vi skal heller finne gode løsninger for de som sliter med rusavhengighet. Domstolene har klart å sette forholdsmessig straff for mennesker med rusavhengighet, sier hun videre.

Klungland sier Erna Solberg og Høyre skjønnmaler sine løsninger i rusomsorgen med ord som valgfrihet, men at realiteten er at det vil føre til behandlingssteder bare noen få steder i landet og gjøre flere unge sårbare for å begynne med rus.

Mer fra Dagsavisen