Innenriks

NHO gir honnør til regjeringen etter bredt pensjonsforlik

NHO er glade for at det er inngått et bredt forlik om en ny pensjonsavtale på Stortinget. De gir regjeringen honnør for solid forarbeid.

– Vi er glade for at de politiske partiene nå har landet et bredt forlik rundt de viktige prinsippene i pensjonsmeldingen, sier Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO.

Hun sier de vil gi regjeringen honnør for solid forarbeid.

I avtalen kommer det fram at aldersgrensene i pensjonssystemet økes, noe som betyr en gradvis økning av aldersgrensene i pensjonssystemet fra og med 1964-kullet.

– Når vi lever lenger, kan vi også jobbe lenger. Derfor må det alltid lønne seg å jobbe. Det er meningsfullt for mange å være i jobb, også sent i livet. Det at vi heier fram «stayerne» i arbeidslivet vil også bygge opp under gode velferdsordninger for dem som av ulike årsaker ikke er i stand til å jobbe, sier Melsom.

Det blir også innført en «sliterordning» i folketrygden for dem som ikke klarer å stå i arbeid så lenge som pensjonssystemet legger opp til.

– Vi er selvsagt også opptatt av å ivareta dem som ikke kan jobbe lenger. Samtidig må ikke en slik ordning slå beina under det vi alle er opptatt av – at alle må bidra til at vi jobber lenger. Vi har til enhver tid et ansvar for å bygge et arbeidsmiljø hvor flest mulig kan stå lengst mulig i jobb, sier NHO-direktøren.

Les også: Vi må jobbe lenger – sliterne får tillegg

Mer fra Dagsavisen