Innenriks

Ap, SV og Rødt: – Solbergs sak er den klart mest alvorlige

Tidligere statsminister Erna Solberg (H) får sterk kritikk for habilitetsbrudd av Stortingets kontrollkomité. Flere tidligere og en nåværende statsråd blir også kritisert. Ap, SV og Rødt: – Solbergs sak er den klart mest alvorlige

– Flertallet mener at Solberg i utilstrekkelig grad har overholdt sin undersøkelsesplikt overfor ektemannens aksjehandel, og en samlet komité mener at Stortinget bør vedta at det er sterkt kritikkverdig at Erna Solberg i sin tid som statsminister var inhabil i flere saker behandlet av hennes regjering, sa saksordfører Grunde Almeland (V) da han la fram komiteens konklusjoner onsdag.

Både Arbeiderpartiet, SV og Rødt mener Solbergs sak skiller seg ut blant de mange habilitetssakene komiteen har behandlet.

– Den dreier seg om svært omfattende brudd på habilitetsregelverket gjennom en periode på åtte år, der hun var statsminister og den øverste ansvarlige for regjeringen og landet. Det gjør den spesielt alvorlig, sier Frode Jacobsen, som er Arbeiderpartiets fraksjonsleder i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Solberg sier hun tar til seg kritikken.

– Det er klart at Stortinget kommer til å vedta kritikk av meg, for at jeg var inhabil i enkelte saker jeg var med på å behandle da jeg var statsminister. Dette er som forventet, og jeg er helt enig i at det er på sin plass at jeg får kritikk for dette, sier Solberg i en kommentar.

Rammer Støre

Men den sittende Ap-Sp-regjeringen rammes også hardt av konklusjonene. Flertallet i komiteen retter kritikk mot sittende arbeids- og inkluderingsminister og Ap-nestleder Tonje Brenna. Hun var i sin tid som kunnskapsminister inhabil ved tildelingen av støtte til Raftostiftelsen, Wergelandsenteret og Utøya AS, og ved utnevnelsen av Frode Elgesem som styremedlem i Wergelandsenteret.

Et mindretall foreslår sterk kritikk, som er det nest mest alvorlige vedtaket Stortinget kan gjøre. Det aller mest alvorlige er mistillit.

Tidligere utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) får kritikk for brudd på habilitetsregelverket. Et mindretall mener kritikken mot Huitfeldt også her burde være sterk, altså samme kategori som Solberg sak.

Også i Huitfeldts tilfelle gjelder saken at ektemannen handlet aksjer mens hun var statsråd.

– Huitfeldts sak er sterkt kritikkverdig fordi hun ikke gjorde noen undersøkelser av ektefellens aksjer, selv om hun visste om handelen. Det er brudd på regler som står svart på hvitt i regjeringens håndbok, sier komitéleder Peter Christian Frølich (H) på en pressekonferanse onsdag.

At hun ikke sjekket dette, gjør det praktisk umulig for komiteen å kontrollere potensiell inhabilitet for henne, påpeker han.

Tok ansvar selv

De tidligere statsrådene Anette Trettebergstuen (Ap) og Ola Borten Moe (Sp) har begge innrømmet at de har brutt habilitetsreglene. Men de slipper unna kritikkvedtak i Stortinget fordi de selv har tatt konsekvensen av feilen og gått av på grunn av sakene.

Kontrollkomiteen har også undersøkt en habilitetssak mot næringsminister Jan Christian Vestre (Ap), men kom til at den er langt mindre alvorlig enn de andre sakene.

Både den sittende Støre-regjeringen og Solberg-regjeringen får dessuten kritikk for mangelfulle rutiner. Komiteen foreslår flere grep for å stramme inn rutinene og regelverket for habilitet i regjeringsapparatet.

– En knekk

Almeland har hatt ansvar for å lose de mange habilitetssakene gjennom komiteen. Utallige brev og dokumenter er sendt mellom komiteen og både sittende og avgåtte statsråder, så vel som Høyre-leder Solberg.

Han sier komiteen har tatt saken på det største alvor.

– Tilliten velgerne har til politikerne, politikken og de politiske institusjonene er et av demokratiets viktigste fundament, og mangel på tillit kan og vil føre til en forvitring av demokratiet og redusere oppslutningen om det, sier Almeland.

– Det er derfor helt nødvendig at ansvaret for det som har gått galt plasseres et sted, og at vi som politikere tar ansvar sammen for å gjenreise tilliten når den har fått seg en alvorlig knekk, sier han.

Solberg har alt bestemt seg for å søke ny tillit som statsminister ved valget i 2025. Foreløpig har hun bare sitt eget parti og KrF i ryggen, mens Frp og Venstre ennå ikke har avklart om de vil stille seg bak henne.

Mer fra Dagsavisen